Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[Öain] | عين

Definisi : Ar 1. mata, mata air; 2. inti, penting, sejati. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[Öain] | عين

Definisi : 1. huruf ke-18 abjad Arab (mempunyai nilai 70); 2. huruf ke-19 abjad Jawi. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata ain


Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
sering[s«.ÄiN]kata adjektifberkenaan nasi yang hampir masak, kering.Nasik tu sering doh, meta lagi masokla.[nA.si/ tu s«.ÄiN dh m«.tA lA.gi mA.s/.lA]Nasi tu sudah kering, sebentar lagi masaklah.
juring[dZu.ÄiN]kata namabirai (bucu) yang tajam.Jange dok maeng gak juring mejo tu, keno palo ke.[dZA.NE do/ m:A.eN gA/ dZu.ÄiN mE.dZ tu k«.n p:A.l kE]Jangan bermain dekat birai meja tu, nanti kena kepala.
cering[tS«.ÄiN]kata adjektifberkenaan kulit yang kering kerana kerap terdedah kepada cahaya matahari.Abih cering kulek aku sebak wak krijo tengoh panah.[A.bih tS«.ÄiN ku.le/ A.ku s«.bA/ wA/ kÄi.dZ t«.Nh pA.nAh]Habis kering kulit aku sebab buat kerja tengah panas.
klaring[klA.ÄiN]kata adjektifberkenaan pakaian, muka dan lain-lain yang berselaput dengan kotoran.Gi basoh gak muko tu, napok klaring jah.[bA.dZu muN ni b:Au k/.uh t/ ÄA.dZeN bA.soh k]Baju kamu ni berbau hapak, tak pernah basuhkah?
gumbo[gum.b]kata kerjamenyedut (air, minyak) daripada telaga, mengepam.Ayoh dok gumbo ae tlago nok suroh kering.[A.jh d/ gum.b Ae tlA.g n/ su.Äoh k«.ÄiN]Ayah sedang mengepam air telaga supaya kering.
ko’uh[k/.uh]kata adjektifberkenaan makanan, baju dan lain-lain yang berbau hapak.Baju mung ni bau ko’uh, tok rajeng basoh ko?[gi bA.soh gA/ mu.k tu nA.p/ klA.ÄiN dZAh]Pergi basuh muka tu, nampak kotor sahaja.
tuke karuk[tu.kE kA.Äu/] pemantun utama dalam pasukan dikir barat.Tuke karuk dike barak pasokke Sering, lucu sunggoh, semo ore suko maso diyo nyanyi.[tu.kE kA.Äu/ d:i.ke bA.ÄA/ pA.so/.kE s«.ÄiN lu.tSu suN.goh s:«.m .ÄE su.k mA.s di.j ø:A.øi]Tukang karut dikir barat pasukan Sering, kelakar sungguh, semua penonton tertawa semasa dia menyanyi.

Kembali ke atas