Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[Öain] | عين

Definisi : Ar 1. mata, mata air; 2. inti, penting, sejati. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[Öain] | عين

Definisi : 1. huruf ke-18 abjad Arab (mempunyai nilai 70); 2. huruf ke-19 abjad Jawi. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata ain


Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
biring I[bi.ÄiN]kata namasejenis penyakit, kena sampuk.Badan budak tu paneh kono biring agake.[bA.dAn bu.dA/ tu pA.nEh k.n bi.ÄiN A.gA/.E]Badan budak itu panas, kena sampuk agaknya.
biring II[bi.ÄiN]kata adjektifberkenaan kuih yang dalam keadaan tidak melekat, tidak bercampur.Pandai bona omak buek kue lapeh tu tak bobiring lapehe.[pAn.dAj b.nA .mA/ bu.wE/ kuE lA.pEh tu tA/ b.bi.ÄiN lA.pEh.E]Pandai sungguh emak buat kuih lapis sehingga tidak melekat antara lapisnya.
bojorombik[b.dZ.čm.bi/]kata adjektifberkenaan ulat yang banyak dan bergerak-gerak.Kek ikan kombung koring tu bojorombik uleke.[kE/ i.kAn km.buN k.ÄiN tu b.dZ.čm.bi/ u.lE/.E]Pada ikan kembung kering itu banyak ulatnya.
bogorah[b.g.ÄAh]kata kerjabersoloroh.Dio tu suko sangat bogorah sampe tak koring gusi orang mondongae.[di.j tu su.k sA.NAt b.g.ÄAh sAm.pE tA/ k.ÄiN gu.si .ÄAN mn.d.NA.E]Dia itu suka sangat berseloroh sampai tidak kering gusi orang mendengarnya.

Kembali ke atas