45

Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[Öain] | عين

Definisi : Ar 1. mata, mata air; 2. inti, penting, sejati. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[Öain] | عين

Definisi : 1. huruf ke-18 abjad Arab (mempunyai nilai 70); 2. huruf ke-19 abjad Jawi. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata ain


Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
البيع المقايضةjualan barterAgama IslamFiqhJualan ‘ain dengan suatu ‘ain yang lain atau jual barang dengan barang.
ainzat bendaPerniagaan IslamTiadaPerihal objek boleh disentuh seperti rumah, tanah atau haiwan yang mempunyai nilai atau tidak. Ain tidak semestinya berstatus harta.
milk ‘ainpemilikan barangPerniagaan IslamTiadaPemilikan fizikal sesuatu barangan, sedangkan faedahnya dinikmati pihak lain. Oleh itu, pemilik barang tidak menikmati faedah barang tersebut selagi hak mendapat faedah (haqq intifa‘) berada dalam pemilikan pihak lain. Pemilik barang juga tidak boleh melakukan sesuatu tindakan terhadap barang tersebut yang boleh merosakkan atau mengurangkan faedahnya. Contohnya, pemilik rumah sewa tidak boleh mengubah suai atau menjual rumah tanpa memaklumkan kepada pemilik faedah, iaitu penyewa. Sinonim milk riqbah. Banding milk manfa’ah.
aqd ‘ainakad barangPerniagaan IslamTiadaAkad yang memerlukan penyerahan produk ketika akad. Contohnya, dalam akad hibah, penerima akan menerima produk daripada pemiliknya. Akad ini juga boleh berlaku dalam pinjaman produk, simpanan, gadaian dan hutang.
kafalah bil ‘ainjaminan baranganPerniagaan IslamTiadaLihat kafalah bil taslim.
عainAgama IslamHadith1. Singkatan bagi Abu Ya’la al-Mausiliy yang menunjukkan Ḥadīth tersebut diriwayatkannya di dalam kitab Musnad Abu Ya’la. 2. Singkatan kepada al-Jamā’at.
عبain-baAgama IslamHadithSingkatan bagi Abd al-Razzāq al-Ṣan’āniy yang menunjukkan Ḥadīth tersebut diriwayatkannya di dalam kitab al-Jāmi’.
عبدain-ba-dalAgama IslamHadithSingkatan bagi Abd Ibn Humaid yang menunjukkan Ḥadīth tersebut diriwayatkannya di dalam kitab Musnad Ibn Humaid.
عدain-dalAgama IslamHadithSingkatan bagi Ibn ‘Adiy yang menunjukkan Ḥadīth tersebut diriwayatkannya di dalam kitab al-Kamil.
عقain-qafAgama IslamHadithSingkatan kepada al-‘Uqayliy yang menunjukkan Ḥadīth tersebut diriwayatkannya di dalam kitab al-Du’afa’.
123

Kembali ke atas