Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : 1. budi, fikiran: ceritanya termakan oleh ~; 2. daya upaya, ikhtiar; menjalankan ber­macam-macam ~ menjalankan ber­macam-macam ikhtiar; 3. muslihat, tipu daya: itu ~nya sahaja; ~ budi fikiran yg sihat; ~ bulus = ~ kancil = ~ ubi tipu muslihat yg licin; ~ dua jengkal berasa diri sama dgn orang lain; ~ geladak tipu muslihat yg jahat; ~ melintas fikiran yg mendatang; ~ sari sl satu hari nanti; ~ sejeng­kal berasa diri lebih drpd orang lain; ~ tiga jengkal berasa diri kurang drpd orang lain; ~ akar berpulas tak patah prb orang yg pintar tidak mudah kalah dlm bersoal jawab; ~ tak sekali datang, runding tak sekali tiba prb tidak ada usaha yg serta-merta jadi sempurna; ilmu dan ~ dihalai-balaikan itulah tanda orang yg lalai prb janganlah lengah menyeli­diki ilmu-ilmu dan menambah pengetahuan; lubuk ~ tepian ilmu prb dikatakan kpd orang yg pandai; akal-akal pura-pura, dibuat-buat: dia tu demam ~ sahaja, dia tidak hendak pergi ke sekolah; seakal; ~-akal = ~ budi = sebudi ~ sekuat-kuat­­nya, dgn segenap tenaga dan fikiran; berakal mempunyai akal (fikiran), cerdik (dapat berfikir), pandai mencari akal (ikhtiar): manusia ialah makhluk yg ~; mengakali 1. mencari akal (ikhtiar) utk me­laku­kan sesuatu: diakalinya agar dapat mengahwini puteri itu; 2. menipu, memper­daya: tidak baik ~ cikgu; mengakalkan mencarikan ikhtiar (daya upaya); terakalkan dapat difikirkan oleh akal: apa­kah yg diliputi dan yg ~? (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : 1 kekuatan otak utk menimbangkan atau utk memikirkan sesuatu; daya berfikir: Orang yg kurang ~ saja yg sanggup melakukan perkara yg tidak senonoh. 2 daya upaya atau cara utk melakukan sesuatu; ikhtiar: Dicarinya ~ bagaimana hendak melepaskan dirinya drpd bahaya itu. 3 tipu daya; helah; muslihat. ~ budi fikiran yg sihat. ~ bulus (kancil) tipu daya yg licin. ~ geladak tipu daya utk tujuan buruk. berakal mempunyai akal; cerdik; pintar. mengakali 1 mencari jalan atau ikhtiar utk melakukan sesuatu: Dia ~ usaha-usaha utk berdikari. 2 menipu atau memperdaya: Dia tidak berjaya ~ saya. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata akal

Puisi
 

Tarik akar si ragi akar,
     Akar menyangkut bawah titian;
Carilah akal fikir-fikir,
     Jangan menyesal di kemudian.


Lihat selanjutnya...(9)
Peribahasa

Akal sebagai makan nasi lecek.

Bermaksud :

Fikiran seperti anak-anak.

 

Lihat selanjutnya...(24)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
supaya hukumannya dikurangkan lagi. วิจัย [wicai] น penyelidikan วิจารณ ์ [wica:n] ก mengkritik: ชาวบ ้ าน วิจารณ ์ การกระทำของตำรวจ Orang kampung mengkritik tindakan polis. วิจารณญาณ [wica:ranaya:n] น akal วิจิตร [wicit] ว indah: อาคารรัฐสภาไทย วิจิตรมาก Bangunan Parlimen Thai sa­ ngat indah. วิจิตรพิศดาร [-pitsada:n] ว aneh: เขา แต ่ งตัววิจิตรพิศดารมาก Dia berpakai­an aneh sekali. วิชา [wica:] น subjek wanita สตางค ์ [sata:] น stang: ร ้ อยสตางค ์ เท ่ ากับ หนึ่ งบาท Seratus stang sama de­ ngan satu baht. สติ [sati] น kesedaran สติปัญญา [-panya:] น akal, kepin- taran: เขาใช ้ สติปัญญาในการแก ้ ปัญหานั้ น Dia menggunakan akal untuk menye- lesaikan masalah tersebut. สตู [stu:] น stew สถาน [sata:n] น 1 tempat: นักฟุตบอล ไปถึงสถานฝึกซ ้ อมก
Kamus Thai 2.indb
bantk] ดู จด ² จดหมาย [-ma:y] น surat จดหมายลงทะเบียน [-ma:ylota- bian] น surat berdaftar จตุรัส [caturat] น segi empat sama จน¹ [con] ว miskin จนใจ [-cai] ก mati akal: ผมจนใจที่ จะหา ทางออกให ้ ป ั ญหาของคุณ Saya mati akal untuk menyelesaikan masalah ini. = จนปัญญา จ จง จน Kamus Thai 2.indb 101 4/15/2008 11:05:43 AM จ 102 จนปัญญา [-panya:] ดู จนใจ จน 2 [con] ส
Kamus Thai 2.indb
่ ชอบต ั ดสินป ั ญหาด ้ วยการใช ้ กำล ั งมากกว ่ า สติป ั ญญา Orang bodoh lebih suka me­ nye­lesaikan masalah dengan menggu- nakan kekuatan berbanding akal. กำลังใจ [-cai] น semangat กำลังเทียน [-thi:an] ดู แรงเทียน กำลังภายใน [-pha:inai] kekuatan dalaman กำลัง 2 [kamla ] น (คณิต) kuasa: สามยกกำล ั งสองเท ่ าก ั บเก ้ า tahuan. คลังเลือด [-lat] น bank darah คลังส ิ นค ้ า [-si  nka:] น gedung bara­ ngan คลังแสง [-sε:] น gudang senjata คลั่ง [kla] ก 1 gila, hilang akal: คุณ คล ั ่งไปหรือไม ่ ที่ ทำเรื่ องอย ่ างน ั ้ น Kamu su- dah hilang akalkah sehingga sanggup melakukan perkara itu? 2 mengamuk: ฝูงชนที่ กำล ั งคล ั
Kamus Thai 2.indb
faktor, unsur ป ั จจุบัน [patcuban] น kini, sekarang ป ั จเจกบุคคล [patcε:kbukkon] น individu ป ั จฉิมลิขิต [patci  mlikit] น catatan tambahan ป ั ญญา [panya:] น akal ป ั ญหา [panha:] น masalah ป ั ด [pat] ก menguis: คุณครูปัดมดบน เสื้ อของเขา Cikgu menguis semut di ba- junya. ปัดเป ่ า [-pau] ก membasmi: รัฐบาล พยายามปัดเป่าความยากจน Kerajaan 2 (เชื่ อ ทำตามถ ้ อยคำ) mendengar kata: ลูก ๆ ต ้ องฟังคำทัดทานของพ ่ อแม ่ Anak-anak mesti mendengar kata ibu bapa. ฟังไม ่ ขึ้ น [-maikn] tidak masuk akal: ข ้ อโต ้ แย ้ งของทนายจำเลยฟังไม ่ ขึ้ น Hujah peguam bela itu tidak masuk akal. ฟัด [fat] ก bergelut: เด็ก ๆ กำลังฟัดกัน ในสนามโรงเรียน Murid-murid sedang ber­ gelut

Kembali ke atas