Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata almari buku


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
00 AM ก 12 กระฉับกระเฉง กระป ๋ อง [krap:] น tin กระเป ๋ า [krapau] น 1 beg: เด็ก ๆ เก็บหน ั งสือใส ่ กระเป่า Budak-budak me­ nyimpan buku di dalam beg. 2 (เงิน) dompet: คุณแม ่ เก็บเงิน บ ั ตรประชาชนและ บ ั ตรเครดิตไว ้ ในกระเป๋าเงิน Ibu menyimpan wang, kad pengenalan dan kad kredit di dalam dompet. 3 (เสื้อผ งสองเท ่ าก ั บเก ้ า Tiga kuasa dua menjadi sembilan. กำลัง 3 [kamla] กช sedang: น ้ องกำล ั ง อ ่ านหน ั งสือ Adik sedang membaca buku. กำไล [kamlai] น gelang กำหนด [kamnot] ก menetapkan, me- nentukan: คู ่ ร ั กคู ่ น ั ้นได ้ กำหนดว ั นแต ่ งงานแล ้ ว Pasangan kekasih itu
Kamus Thai 2.indb
่ กับการจัดห ้ องของ พี่ สาว Ibu sibuk mengemas bilik kakak. 2 (ทำให ้ เรียบวางระเบียบเรียงตามลำดับ) menyu­ sun, mengatur: บรรณารักษ ์ จัดหนังสือเพื่ อ ให ้ เป ็นระเบียบมากขึ้ น Pustakawan menyu­ sun buku supaya lebih teratur. 3 (นับ) dianggap: ใครก็ตามที่ ออกมาแสดงพลังจัดว ่ า เป็นผู ้ ต ่ อต ้ านรัฐบาล Sesiapa sahaja yang menunjuk perasaan dianggap sebagai penentang kerajaan. จัดการ [-ka:n] ก Kedua- dua orang itu bersarapan lalu keluar ke pejabat masing-masing. 2 maka: เนื่ องจากน ้ องชายฉันขี้ เกียจอ ่ านหนังส ื อเขา จึงสอบตก Oleh sebab adik lelaki saya malas membaca buku, maka dia gagal dalam peperiksaan. 3 barulah: เมื่ อเขารวย เขาจึงจะซื้ อรถยนต ์ Apabila dia kaya baru­ lah dia hendak membeli kereta. จืด [c:t] ว (รสชาติ) tawar: อาหารญี่ ปุ ่
Kamus Thai 2.indb
re­ maja sedang bersuka-ria di majlis me- nyambut tahun baru. รื้อ [r:] ก 1 (สิ่ งของ) menyelongkar: ขโมยรื้ อข ้ าวของในตู ้ Pencuri menyelong- kar barang-barang di dalam almari. 2 (อาคาร) merobohkan: ลุงมีรื้ อบ ้ านหลังเก ่ า Pak Cik Mi merobohkan rumahnya yang lama. รื้อฟื้น [-f:n] ก membuka semula: ตำรวจได ้ รื้ อฟื้ นคดีเก ่ าของนักการเมืองคนนั้ น ่ งตัวเรียบร ้ อยเพื่ อไปทำงาน Somkiat ber- pakaian kemas untuk pergi be­kerja. เรียบเรียง [-ria] ก menyusun: เขาเรียบ เรียงบทความเหล ่ านั้ นเป็นหนังสือ Dia me- nyusun makalah-makalah itu untuk dijadikan buku. เรียว [riaw] ว tirus: คุณปู ่ นำไม ้ ที่ เรียว มาทำเสารั ้ ว Datuk mengambil kayu yang tirus untuk dijadikan tiang pagar. เรี ่ ยวแรง [riawre: ดู แรง เรือ

Kembali ke atas