Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[a.man] | امان

Definisi : 1. bebas drpd keadaan kacau-bilau (spt peperangan, pergaduhan, permusuhan, dsb), sentosa, tenteram: ia menghendaki hidup ~ dan sejahtera; negeri yg ~; 2. bebas drpd gang­guan atau sesuatu yg tidak menyenang­kan, damai, tenang, tenteram: suasana yg ~; 3. amanah, pesan: begitulah ~ raja kpd putera­nya; mengamankan 1. menjadikan aman (ten­teram, tenang), menyentosakan, menen­teram­kan: rundingan-rundingan itu bertuju­an utk ~ keadaan di Timur Tengah yg sentiasa bergolak; utk ~ perasaannya yg kacau, ia membaca buku agama; 2. menyerahkan kpd orang supaya selamat, mengasingkan (dlm tahanan): ~ penjahat dlm penjara; keamanan keadaan yg aman, kesentosaan, ketenangan, ketenteraman: kerajaan harus menjamin ~ jiwa dan harta benda rakyat; ~ pd akal fikiran; pengamanan perbuatan (usaha dsb) meng­aman­kan, penenteraman; pengaman orang (pihak) yg mengamankan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[a.man] | امان

Definisi : tidak ada sesuatu yg membahayakan atau yg menakutkan; tenteram; sentosa: Malaysia merupakan negara kecil tetapi ~ dan makmur. Semenjak penjahat-penjahat itu ditangkap, kampung ini sudah ~. mengamankan menjaga supaya aman; menjadikan aman; menenteramkan: Tugas polis dan tentera ialah ~ negara. Pasukan tentera Bangsa-Bangsa Bersatu tidak dpt ~ keadaan huru-hara di Asia Barat. keamanan keadaan aman; ketenteraman; kesentosaan. pengamanan perihal atau perbuatan (usaha dsb) mengamankan. pengaman orang, pihak dsb yg mengamankan: tentera ~. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata aman

Peribahasa

Seperti air dalam talam.

Bermaksud :

Negeri yang aman sentosa.

 

Lihat selanjutnya...(6)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
duduk di bawah naungan pokok mangga. ร ่ มชูชีพ [-cu:ci  :p] น paracut, payung terjun ร ่ มไม ้ [-mai] น naungan pokok ร ่ มเย็น [-yen] ว aman, sejahtera: หลังจาก ปัญหานั้ นได ้ รับการแก ้ ไขชาวบ ้ านก็ใช ้ ชีวิตอย ่ าง ร ่ มเย็น Setelah masalah itu diselesai- kan, orang kampung pun dapat hidup dengan aman. รวก [ruak] น buluh galah รวง [rua] น 1 tangkai: รวงข ้ าว tangkai padi 2 (ผึ ้ ง) sarang: รวงผึ้ ง sarang lebah ร ่ วง [rua] ก luruh
Kamus Thai 2.indb
bagai pergo­ lakan dalam masyarakat. ชนชาติ [-ca:t] น bangsa: ชนชาติต ่ าง ๆ ในเอเช ี ยดำรงช ี วิตอย ่ างส ั นติสุข Berbagai- bagai bangsa di Asia hidup dengan aman damai. ช ชก ชน Kamus Thai 2.indb 127 4/15/2008 11:06:00 AM ช 128 ชนกลุ ่ มน ้ อย [-klumn:y] น golongan minoriti ชนบท [connabot
Kamus Thai 2.indb
saya telah dua kali beranak. ครอง [kr:] ก 1 memerintah: กษ ั ตริย ์ พระองค ์ น ั ้นครองเมืองสุโขท ั ยอย ่ างสงบสุข Raja itu memerintah negeri Sukhothai dengan aman. 2 (อันดับ ตำแหน ่ ง) men- duduki: เขาครองตำแหน ่ งที่ หนึ่ งในการแข ่ งข ั น คร ั ้ งน ั ้ น Dia menduduki tempat pertama dalam perlumbaan itu

Kembali ke atas