Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
perlu (kata tugas)
1. Bersinonim dengan mesti: wajib, harus patut, tidak boleh tidak, hendaklah, terpaksa, pasti, tentu,

2. Bersinonim dengan berguna: berfaedah, bermanfaat, mustahak, penting,

Kata Terbitan : memerlukan, keperluan,


Kamus Bahasa Inggeris

KataTakrifSumber
stretch this ~ of the road is in bad repair and travellers are advised to make a detour, bahagian jalan ini amat perlu dibaiki dan orang yg melaluinya dinasihati mengikut jalan lencongan;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
exercise4. use, application, penggunaan; (of leniency, caution, patience, tolerance) bersikap [adj], ber- [adj]; (restraint, self-control, etc) dapat [v]: the essay topic calls for the ~ of the student’s imagination, tajuk esei itu memerlukan penggunaan daya fikir pelajar-pelajar; the ~ of patience and self-control is necessary in most negotiations, bersikap sabar dan dapat mengawal diri amat perlu dlm kebanyakan perundingan; 5. (mil) latihan: naval ~s, latihan tentera laut; 6. set of actions planned to achieve a particular purpose or effect, usaha: the object of this whole ~ was to woo foreign investors, tujuan seluruh usaha ini adalah utk menarik para pelabur asing;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
needas the ~ arises, bila-bila perlu; /cover, meet, supply/ so’s ~s, memenuhi keperluan sso: $100 should meet my immediate ~s, $100 dapat memenuhi keperluan saya sekarang; if ~(s) be, /kalau, jika/ perlu; be in (great) ~, dlm kesusahan (yg amat sangat); be (greatly, badly) in ~ of, (sangat) /memerlukan, perlu akan/ [n], perlu [v]: I’m greatly in ~ of moral support, saya sangat memerlukan sokongan moral; people in ~ of help, orang yg memerlukan pertolongan;Kamus Inggeris-Melayu Dewan

Kembali ke atas