Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata amat sangat

Puisi
 

Sangat hairan datuk di Jambi,
     Puyuh mengeram di atas getah;
Sangat hairan di hati kami,
     Hujan menderam tanah tak basah.


Lihat selanjutnya...(41)
Peribahasa

Kain ditangkap maka duduk.

Bermaksud :

Kemiskinan yang amat sangat.

 

Lihat selanjutnya...(12)


Kamus Bahasa Inggeris

KataTakrifSumber
extremeadj 1. of the highest degree, [n] amat sangat, /amat, sangat/ [adj ]; (of penalty) paling /berat, teruk/: these aborigines are neglected and live in ~ poverty, orang-orang asli ini diabaikan dan hidup dlm keadaan miskin yg amat sangat; ~ cold, keadaan sejuk yg amat sangat; she showed ~ patience in handling the situation, dia menunjukkan kesabaran yg amat sangat semasa mengendalikan situasi itu; his presence is of ~ importance, kehadirannya amat penting; the ~ penalty of the law in the country is capital punishment, hukuman yg paling berat di negara itu ialah hukuman bunuh;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
intensed. (of effort etc) gigih: an undertaking which requires ~ effort, kerja yg memerlukan usaha yg gigih; 2. very strongly, deeply felt, amat sangat, amat, sangat; (of conviction) sangat mendalam: ~ hatred, kebencian yg amat sangat; ~ interest, sangat berminat; when I saw the ~ anxiety on his face I realised just how affected he was by the incident, apabila saya nampak rasa bimbang yg amat sangat pd wajahnya, barulah saya sedar betapa peristiwa itu meninggalkan kesan thdp dirinya; a man of ~ political convictions, lelaki yg mempunyai pendirian politik yg sangat mendalam;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
griefn 1. great sorrow, /kesedihan, kehibaan, kepiluan/ (yg amat sangat), rasa (amat) /sedih, hiba, pilu/: a mother’s ~ at the loss of her son, kepiluan yg amat sangat seorang ibu atas kematian anak lelakinya; 2. cause of distress, anxiety, (sst yg) mengakibatkan /kesedihan, kehibaan, kepiluan/ (yg amat sangat): his second marriage was a complete surprise and a great ~ to her, perkahwinan kali keduanya menyebabkan isterinya terkejut dan mengakibatkan kesedihan yg amat sangat;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
meticulousadj /amat, sangat, begitu/ /teliti, cermat/; (of work, etc) dibuat dgn /amat, sangat, begitu/ /teliti, cermat/: the doctor was ~ in her examination of the patient, doktor itu begitu teliti dlm pemeriksaannya thdp pesakit itu; he isKamus Inggeris-Melayu Dewan
abhorrencen revulsion, /perasaan benci, kebencian/ (yg amat sangat); hold st in ~, /amat, sangat/ benci akan sst, benci sekali akan sst, sangat membenci sst.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
agonyn 1. extreme physical pain, sakit yg amat sangat: the patient is in ~, pesakit itu sedang menderita sakit yg amat sangat; 2. emotional distress, penderitaan: the ~ of a condemned man awaiting execution, penderitaan yg ditanggung oleh sso yg menunggu hukuman mati dijalankan;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
abhorrentadj /amat, sangat/ dibenci, dibenci sekali, menjadi kebencian orang: an ~ practice, suatu amalan yg amat dibenci; be ~ to so., menjadi kebencian sso, /amat, sangat/ dibenci (oleh) sso, dibenci sekali oleh sso: corruption is ~ to him, rasuah menjadi kebenciannya.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
hugelyadv 1. very much, immensely, dgn amat sangat; (foll by adj) sangat(-sangat): the children enjoyed themselves ~, kanak-kanak itu berseronok-seronok dgn amat sangat; a ~ successful venture, usaha yg sangat berjaya; 2. by a big amount, dgn banyak: profits have increased ~, keuntungan telah bertambah dgn banyak.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
crassadj 1. (stupid) bodoh: ~ behaviour, perangai bodoh; 2. (utter) amat sangat: ~ stupidity, kebodohan yg amat sangat.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
overwhelmingadj 1. very large, /sangat, amat/ besar: they won by an ~ majority, mereka menang dgn lebihan undi yg sangat besar; ~ victory, kemenangan yg besar-besaran; 2. overpowering, amat sangat: he was filled by an ~ feeling of anxiety, dia dikuasai rasa gelisah yg amat sangat; her ~ generosity, sifat murah hatinya yg amat sangat.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
12345678910...

Kembali ke atas