Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata anak

Puisi
 

Anak-anak di kayu tinggi,
     Tempat galah si daun pisang;
Anak dagang menumpang di sini,
     Bajulah basah kering di pinggang.


Lihat selanjutnya...(627)
Peribahasa

Anak harimau takkan menjadi anak kambing.

Bermaksud :

Orang yang berani takkan penakut. (Bandingkan dengan: a. Anak anjing takkan menjadi anak musang jebat, b. Anak kambing takkan menjadi anak harimau).

 

Lihat selanjutnya...(181)

89

Charity begin at home

Urusan keluarga atau orang yang terdekat dengan kita haruslah diutamakan sebelum mengambil berat halo rang lain.

(Anak) kera di hutan disusukan, anak sendiri di rumah kebuluran

He should look after his sick children first before flying off to the neighbouring country to help those tsunami victims. Perhaps someone should remind him that charity begin at home.

Dia seharusnya menjaga anak-anaknya yang sakit itu terlebih dahulu sebelum terbang kenegara jiran untuk membantu mangsa tsunami. Mungkin ada orang yang perlu mengingatkannya bahawa janganlah anak kera di hutan disusukan, anak sendiri di rumah kebuluran

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(55)

Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
mungkoih[muN.koC]kata adjektifberkenaan anak-anak ikan sungai dalam berkumpulan yang bergerak melawan arus di permukaan air.Bile musem ae toho banyok mungkoih mudek.[bi.l« mu.sem Ae t.h bA.ø/ muN.koC mu.de/]Apabila musim air cetek banyak anak ikan berkumpulan mudik.
bedongeng[b«.d.NEN]kata kerjabertengkar.Ayoh baru mati anok-anok bedongeng rebut rete.[A.jh bA.Äu mA.ti A.n/.A.n/ b«.d.NEN Ä«.but Ä«.t«]Ayah baru meninggal dunia, anak-anak bertengkar berebut harta.
gembek[g«m.be/]kata adjektifgila.Anak Mael tu gembek.[A.nA/ mA.el tu g«m.be/]Anak Mail itu gila.
lolok[l.l/]kata nama1. parit besar.Dalam lolok banyak anak ikan.[dA.lAm l.l/ bA.øA/ A.nA/ i.kAn]Dalam parit besar ada banyak anak ikan.
aji[A.dZi]kata namaganti nama diri kedua tunggal.Man nampak anak aji panjat pokok semalam.[mAn nAm.pA/ A.nA/ A.dZi pAn.dZAt po.ko/ s«.mA.lAm]Saya nampak anak awak memanjat pokok semalam.
   2. menutup sesuatu dengan pantas.Wek susoh ngat nok tangkap anak ayam tu, pedak aje dengan guni.[we/ su.soh NAt no/ tAN.kAp A.nA/ A.jAm tu p«.dA/ A.dZ« d«.NAn gu.ni]Nenek susah sangat hendak menangkap anak ayam itu, tutup saja dengan guni.
bene[b«.n«]kata adjektifberkenaan suasana yang sangat bising.Rumah Pak Long bena bila anak cucu balek.[Äu.mAh pA/ loN b«.n« bi.lA A.nA/ tSu.tSu bA.le/]Rumah Pak Long bising bila anak cucunya balik.
kelinjat[k«.lin.dZAt]kata adjektifberkenaan tingkah laku seseorang yang tidak senonoh di khalayak ramai.Tok elok anak dare kelinjat tengah orang ramai.[t/ e.lo/ A.nA/ dA.Ä« k«.lin.dZAt t«.NAh o.ÄAN ÄA.mAj]Tidak manis anak dara berkelakuan tidak senonoh di khalayak ramai.
ogeng[.gEN]kata adjektifberkenaan usia seseorang yang dikatakan tidak sepadan dengan kelakuannya.Doh ogeng pon ade ati lagi nok mengorat anak dare.[doh .gEN pon A.d« A.ti lA.gi n/ m«.No.ÄAt A.n/ dA.Ä«]Sudah tua bangka pun ada hati lagi hendak mengurat anak dara.
teresak[t«.Ä«.sA/]kata namaanak ikan kaloi.   
123

Kembali ke atas