Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[au] | اءو

Definisi : simbol kimia bagi aurum. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[au] | اءو

Definisi : sr kata utk menyatakan kesakitan (ketakut­an atau keadaan terkejut). (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata au


Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
ceruk[tS:«.Äu/]kata kerjamenyabit rumput.Pok Me dok ceruk rupuk blake rumoh.p/ mE do/ tS:«.Äu/ Äu.pu/ blA.kE Äu.mh]Pak Man sedang menyabit rumput di belakang rumah.
rukah[Äu.kAh]kata kerjamemanjat dinding, pokok dan lain-lain.Jange rukah pokok tu, nati jatoh.[dZA.NE Äu.kAh p.k/ tu nA.ti dZA.toh]Jangan panjat pokok tu, nanti jatuh.
biru ketu[bi.Äu k«.tu] terlalu biru.Kaeng semaye diyo biru ketu, pasa boh nilo banyok.[kAeN s«.mA.jE di.j bi.Äu k«.tu pA.sA boh ni.l bA.ø/]Telekung sembahyangnya menjadi terlalu biru, kerana menggunakan banyak nila.
turuk[tu.Äu/]kata kerjamenyuruh seseorang datang atau balik melalui seseorang yang lain.Acu gi turuk ayoh pade tu, ado ore mari ni.[A.tSu gi tu.Äu/ A.jh p:A.dE tu A.d .ÄE mA.Äi ni]Tolong panggilkan ayah di bendang tu, ada tetamu datang ni.
tuke karuk[tu.kE kA.Äu/] pemantun utama dalam pasukan dikir barat.Tuke karuk dike barak pasokke Sering, lucu sunggoh, semo ore suko maso diyo nyanyi.[tu.kE kA.Äu/ d:i.ke bA.ÄA/ pA.so/.kE s«.ÄiN lu.tSu suN.goh s:«.m .ÄE su.k mA.s di.j ø:A.øi]Tukang karut dikir barat pasukan Sering, kelakar sungguh, semua penonton tertawa semasa dia menyanyi.
jerunga[dZ«.Äu.NA]kata kerjamenghulur tangan (hendak mengambil sesuatu), menghulur badan atau kepala (hendak melihat sesuatu).Ambo tengok tange jerunga dok mitok sedekoh.[Am.b tE.N/ tA.NE dZ«.Äu.NA do/ mi.t/ s«.d«.kh]Saya lihat tangan berhuluran sedang minta sedekah.
srabuk taruk[sÄA.bu/ tA.Äu/] berkenaan fikiran yang terlalu berserabut.Bakpo gak ambo raso srabuk taruk jah ari ni.[bA/.p gA/ Am.b ÄA.s sÄA.bu/ tA.Äu/ dZAh A.Äi ni]Kenapa saya rasa terlalu berserabut sahaja hari ni.
neron[n:«.Äon]kata namasarung atau kelongsong peluru.Ahli rela hok nok tuka pluru bede baru, keno tunjok neron kosong hok paka doh.[Ah.li rE.lA h/ n/ tu.kA plu.Äu b«.de bA.Äu k«.n tun.jo/ n:«.Äon ko.soN h/ pA.kA dh]Ahli RELA yang ingin menukar peluru yang baru, mestilah menunjukkan sarung peluru yang telah dipakai.
kecuk beruk[k«.tSu/ b«.Äu/] berkenaan kulit tubuh, buah dan lain-lain yang kecut.Buwoh paoh tu kecuk beruk srupo terong baka.[bu.wh pAoh tu k«.tSu/ b«.Äu/ sÄu.p t«.ÄoN bA.kA]Buah mempelam tu terlalu kecut seperti terung bakar.
saru[sA.Äu]kata adjektiffikiran yang tidak tenang (kerana memikirkan masalah).Jange usek aku la, aku dok tengoh saru ni.[dZA.NE u.se/ A.ku lA A.ku do/ t«.Nh sA.Äu ni]Jangan kacau sayalah, saya tak tenang ni.
12345678

Kembali ke atas