Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[au] | اءو

Definisi : simbol kimia bagi aurum. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[au] | اءو

Definisi : sr kata utk menyatakan kesakitan (ketakut­an atau keadaan terkejut). (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata au


Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
saru[sA.Äu]kata adjektifrisau.Saru koi naek kerete dengan diri.[sA.Äu kj n­A.e/ k«.ÄE.t« d«.NAn di.Äi]Risau saya naik kereta dengan awak.
auk[Au/]kata tugaskata untuk mengiakan sesuatu.Auk, man setuju dengan cadangan aji tu.[Au/ mAn s«.tu.dZu d«.NAn tSA.dA.NAn A.dZi tu]Ia, saya setuju dengan cadangan awak tu.
maru II[mA.Äu]kata adjektifberkenaan melakukan sesuatu dengan asyik.Budok-budok maru maeng gasing.[bu.d/.bu.d/ mA.Äu mA.eN gA.siN]Budak-budak asyik main gasing.
deruah[d«.Äu.wAh]kata kerjamelaungkan suara yang nyaring dengan tujuan memanggil atau menghalau.Ce deruah sikit musang tu.[tS« d«.Äu.wAh si.kit mu.sAN tu]Cuba deruah untuk menghalau musang tu.
merunet[m«.Äu.nEt]kata kerjamerayau untuk mendapatkan sesuatu.Mat kalo tok keje, merunet ke utan cari kayu.[mAt kA.lo to/ k«.dZ« m«.Äu.nEt k« u.tAn tSA.Äi kA.ju]Mat kalau tidak bekerja, merayau di hutan mencari kayu.
maru I[mA.Äu]kata namakecelakaan atau bencana yang mungkin berlaku.Budok-budok jangan suke ngat, kang maru.[bu.do/.bu.do/ dZA.NAn su.k« NAt kAN mA.Äu]Budak-budak jangan terlalu seronok, nanti ditimpa kecelakaan.
aru[A.Äu]kata kerjamenghalau seseorang atau haiwan oleh sekumpulan orang.Kambeng yang masok dalam pago sekolah kena aru dek budok-budok.[kAm.beN jAN mA.so/ dA.lAm pA.g s«.k.lAh k«.nA A.Äu de/ bu.d/.bu.d/Kambing yang masuk dalam pagar sekolah kena halau oleh budak-budak.
tandok ruse[tAn.do/ Äu.s«] sejenis pokok tumpang yang berdaun seperti tanduk rusa.   
mengkaruk[m«N.kA.Äu/]kata adjektifberkenaan barangan kaca yang pecah.Pegang molek gelaih, kang mengkarok.[p«.gAN m.le/ g«.lAC kAN m«N.kA.Äo/]Pegang elok-elok gelas tu, nanti pecah.
bedempok[b«.d«m.po/]kata kerjamembuat sesuatu majlis pada masa dan hari yang sama antara dua tempat atau rumah yg berdekatan.Kenuri rumoh Pak Mat bedempok dengan rumoh Pak Abu.[k«.nu.Äi Äu.moh pA/ mAt b«.d«m.po/ d«.NAn Äu.moh pA/ A.bu]Kenduri rumah Pak Mat sama hari dengan rumah Pak Abu.
123456789

Kembali ke atas