Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[au] | اءو

Definisi : simbol kimia bagi aurum. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[au] | اءو

Definisi : sr kata utk menyatakan kesakitan (ketakut­an atau keadaan terkejut). (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata au


Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
runeh[Äu.nEh]kata kerjabinasa.Anak padi yang baru disomai abih diruneh dek kambing.[A.nA/ pA.di jAN bA.Äu di.s.mAj A.bih di.Äu.nEh de/ kAm.biN]Anak padi yang baru disemai, habis dibinasakan oleh kambing.
tomaru II[t.mA.Äu]kata adjektifparah.Tomaru kau kono puko, patutlah tak kolua rumah.[t.mA.Äu kAw k.n pu.ko pA.tut.lAh tA/ k.luA Äu.mAh]Parah kau kena pukul, patutlah tidak keluar rumah.
morugau[m.Äu.gAw]kata adjektifberkenaan rambut yang tidak terurus.Rambut si ujang tu morugau, lopeh bangun tido.[ÄAm.bt si.u.dZAN tu m.Äu.gAw l.pEh bA.Nun ti.do]Rambut anak muda itu tidak terurus, lepas bangun tidur.
koruneh[k.Äu.nEh]kata kerjabercakaran, bertengkar.Dio orang tu pantang bojumpo bokorunehlah kojoe.[di.j .ÄAN tu pAn.tAN b.dZum.p b.k.Äu.mEh.lAh k.dZ.E]Mereka itu pantang berjumpa bergaduhlah kerjanya.
tingkat ruang[tiN.kAt Äu.wAN] duduk dengan cara memeluk sebelah kaki.Ponuleh tu dudok tingkat ruang kek tobeng sungai tu moncari elham.[p.nu.lEh tu du.do/ tiN.kAt Äu.wAN kE/ t.bEN su.NAj tu mn.tSA.Äi El.hAm]Penulis itu duduk tingkat ruang di tebing sungai itu, mencari ilham.
tomaru I[t.mA.Äu]kata namaTahun Baru Cina.Ari rayo poso dongan tomaru jatoh sorontak pado taon somilan puloh tujoh.[A.Äi ÄA.j p.s d.NAn t.mA.Äu dZA.th s.čn.tA/ pA.d tAon s.mi.lAn pu.loh tu.dZoh]Hari Raya Puasa dengan Tahun Baru Cina jatuh serentak pada tahun sembilan puluh tujuh.
morumah[m.Äu.mAh]kata kerjamencuri masuk secara rahsia ke dalam bilik gadis oleh lelaki yang bukan mahramnya dengan persetujuan dan bantuan pihak gadis berkenaan pada waktu tengah malam.Dek mak ayahe tak suko kek Bidin, Bidin morumah kek Milah.[dE/ mA/ A.jAh.E tA/ su.k kE/ bi.din bi.din m.Äu.mAh kE/mi.lAh]Disebabkan emak ayahnya tidak suka akan Bidin, Bidin mencuri masuk bilik Milah.
godek[g.dE/]kata kerjalanyak, menggunakan sesuatu semahu-mahunya.Motosika baru diboli, dah rusak di godeke.[m.t.si.kA bA.Äu di.b.li dAh Äu.sA/ di.g.dE/.E]Motosikal baru dibeli, sudah rosak dilanyaknya.
borangguh[b.ÄAN.guh]kata adjektifberkenaan rombongan pengantin yang berhenti seketika, berehat atau bersiap di rumah tertentu, sebelum beredar ke rumah yang hendak dituju.Rumah tompek borangguh tak jaoh dari rumah ponganten pompuan.[Äu.mAh tm.pE/ b.ÄAN.guh tA/ dZAoh dA.Äi Äu.mAh p.NAn.ten pm.pu.wAn]Rumah tempat borangguh pengantin lelaki tidak jauh dari rumah pengantin perempuan.
solompot II[s.lm.pt]kata adjektifsehelai sepinggang, terlalu miskin.Ponguni rumah tu tinggi solompot yo, sobab romahe tobaka.[p.Nu.ni Äu.mAh tu tiN.gA s.lm.pt j s.bAb Äu.mAh.E t.bA.kA]Penghuni rumah itu tinggal sehelai sepinggang sahaja sebab rumahnya terbakar.
12345678

Kembali ke atas