Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[bab] | باب

Definisi : 1. Ar pintu; ~ al-mandeb pintu air mata; 2. bahagian(-bahagian) dlm sesebuah buku yg selalunya diberi tajuk atau dinombori (spt I, II, III, dsb): buku itu mengandungi sepuluh bab; 3. hal mengenai sesuatu, fasal: bab-bab perkahwinan dan perceraian diserahkan kpd mahkamah syariah. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[bab] | باب

Definisi : 1 bahagian dlm sesebuah buku: Buku ini terbahagi kpd tujuh ~. 2 fasal; hal. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata bab


Glosari Dialek Johor

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
canguk[tSA.No/]kata adjektifpenat yang amat sangat.Sebab dah uzo, buat keje sikit dah canguk.[s«.bAb dAh u.zo bu.wAt k«.dZ« si.kit dAh tSA.No/]Oleh sebab badan sudah uzur, buat kerja sedikit sudah terasa betul-betul penat.
penjong[pen.dZoN]kata adjektiftidak tepat mengikut bentuk yang sepatutnya.Daon tingkap dah penjong sebab tu tak rapat.[dAon tiN.kAp dAh pen.dZoN s«.bAb tu tA/ ÄA.pAt]Daun tingkap tidak tepat mengikut ukuran, sebab itulah tidak boleh ditutup rapat.
tengkarap[t«N.kA.ÄAp]kata adjektifmusnah.Habes tengkarap anak-anak pokok sebab banje.[hA.bes t«N.kA.ÄAp A.nA/.A.nA/ po.ko/ s«.bAb bAn.dZe]Musnah habis anak-anak pokok itu disebabkan banjir.
ketengi[k«.t«.Ni]kata adjektifmalu kerana kalah tanding atau kena tipu.Die ketengi sebab adeknye dapat nombo satu, die nombo corot.[di.j« k«.t«.Ni s«.bAb A.de/.ø« dA.pAt nom.bo sA.tu di.j« Beliau berasa malu kerana adiknya mendapat nombor satu dan dia nombor corot.
sahang[sA.hAN]kata kerjagoreng tanpa minyak, rendang.Kacang tanah disahang saje sebab masakan tu tak boleh ade minyak[kA.tSAN tA.nAh di.sA.hAN sA.dZ« s«.bAb mA.sA.kAn tu tA/ Kacang tanah itu digoreng tanpa minyak sahaja kerana masakan itu adalah jenis yang tanpa berminyak.
penawe[p«.nA.w«]kata namaorang yang mudah ketawa.Die ni memang penawe orangnye, sebab itule nampak riang.[di.j« ni me.mAN p«.nA.w« o.ÄAN.ø« s«.bAb i.tu.l« nAm.pA/ Dia ini orang yang mudah ketawa, sebab itulah nampak riang.
berenyeh[b«.Äe.øeh]kata adjektifberkenaan sakit yang sedikit tetapi berpanjangan.Saket si Ali tu berenyeh, sebab tu lah nampak lesu.[sA.ket si A.li tu b«.Äe.øeh s«.bAb tu lAh nAm.pA/ l«.su]Penyakit si Ali itu sedikit tetapi berpanjangan, sebab itulah dia kelihatan lesu.

Kembali ke atas