Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[bab] | باب

Definisi : 1. Ar pintu; ~ al-mandeb pintu air mata; 2. bahagian(-bahagian) dlm sesebuah buku yg selalunya diberi tajuk atau dinombori (spt I, II, III, dsb): buku itu mengandungi sepuluh bab; 3. hal mengenai sesuatu, fasal: bab-bab perkahwinan dan perceraian diserahkan kpd mahkamah syariah. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[bab] | باب

Definisi : 1 bahagian dlm sesebuah buku: Buku ini terbahagi kpd tujuh ~. 2 fasal; hal. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata bab


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Aspek-aspek kesalahan morfologi.saya perlukan buku yang berkaitan dengan subjek ini.terima kasihSila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, Bahagian II -  Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, dan Bab 10; atau buku-buku lain berkaitan dengan aspek morfologi yang ada di pasaran.Tatabahasa25.09.2009
1. Penomboran bab untuk tesis, apakah cara penulisan bab yang betu..BAB I ATAU DI EJA..BAB SATU.. 2. Ejaan sosio ekonomi yang betul?

1. Penomboran bab bergantung pada gaya penulisan sama ada ditulis huruf atau dieja, kedua-duanya diterima.

2. Ejaan yang betul ialah sosioekonomi.

Lain-lain01.10.2010
Salam, Ayat manakah yang betul a atau b. a) ...dijelaskan dalam bab 3... b) ...dijelaskan dalam Bab 3... Ayat manakah yang betul a atau b. a) ...dijelaskan dalam subseksyen 3.3.3... b) ...dijelaskan dalam Subseksyen 3.3.3... Sekian, terima kasih.Frasa yang betul ialah... dijelaskan dalam Bab 3... dan dijelaskan dalam Subseksyen 3.3.3...Tatabahasa25.11.2013
Mana satukah yang betul: 1. Buku itu mengandung tiga bab ATAU Buku itu mengandungi tiga bab. 2. Bergantung pada ATAU bergantung kepada 3. KOMERSIL atau KOMERSIAL 4. Guru menerangkan maksud karangan itu kepada murid atau Guru menerangkan kepada murid maksud karangan itu. 5. Perlu ke gunakan koma pada akhir baris setiap lirik lagu . Contoh: negaraku, tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju, ATAU: negaraku tanah tumpahnya darahku rakyat hidup bersatu dan maju

Salam sejahtera,

1. Buku itu mengandungi tiga bab

2. Frasa yang betul ialah bergantung pada.

3. KOMERSIAL

4. Guru menerangkan maksud karangan itu kepada murid atau Guru menerangkan kepada murid maksud karangan itu. Kedua-dua ayat yang digunakan tersebut betul, namun penggunaan ayat yang pertama adalah lebih gramatis.

5. Fungsi utama tanda koma (,) ialah sebagai unsur pemisah termasuklah memisahkan unsur-unsur kata dan frasa yang berurutan, seperti ayat: Emak telah membeli ikan, sotong, ketam, dan udang di pasar. Lazimnya tidak perlu diletak koma pada lirik lagu.

Tatabahasa24.11.2012
"Perbincangan dalam Bab Dua dijadikan landasan asal hukum kepada perbincangan Bab Tiga ". Betulkah penggunaan "asal hukum" di sini? terima kasih.Frasa 'asal hukum' bermaksud mulanya hukum. Frasa 'asal hukum' boleh digunakan dalam ayat tersebut.Istilah02.02.2011
Bab 9 buku "Olih atau Oleh" terbitan DBP menerangkan penggunaan kata ganti singkat. (1) Adakah penerangan dalam bab ini bersandarkan Tatabahasa Dewan? (2) Adakah DBP mengiktiraf pandangan penulis itu?Penulis tersebut merupakan salah seorang karyawan DBP. Segala apa yang ditulisnya seharusnya mengikut rujukan utama di DBP.Lain-lain10.04.2009
Bagaimana membezakan imbuhan memper, memper...i, memper...kan serta penggunaannya? Terima kasihSila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, Bab 3 : Morfologi ; Imbuhan, dan Bab 7.Tatabahasa30.07.2008
Salam, bagaimanakah kita membezakan penggunaan "mengatakan" dan "mengatakan bahawa" ? Adakah kedua-dua boleh digunakan, ialah perkataan "bahawa" telah digugurkan? contoh: (ayat bukan bersifat dialog) 1. Bab satu mengatakan bahawa latar belakang watak utama. / Bab satu mengatakan latar belakang watak utama. 2. Selepas mendengar hal ini, saya dapat mengatakan / mengatakan bahawa kamu sudah naik berang. 3. Jika kamu mengatakan / mengatakan bahawa kamu memerlukan keluarga, itu hanya bermaksud kamu ingin sekali untuk berkahwin.Perkataan mengatakan membawa maksud memberitahukan atau menceritakan yang lazimnya digabungkan dengan kata bahawa dalam ayat pancangan komplemen, seperti ayat Dia mengatakan bahawa dia akan berangkat besok. Perkataan mengatakan juga boleh membawa maksud menyifatkan atau memisalkan, seperti dalam ayat Ali mengatakan Ahmad sebagai kambing kerana dia takut mandi. Ayat yang betul: 1. Bab satu mengatakan latar belakang watak utama; Selepas mendengar hal ini, saya dapat  mengatakan bahawa kamu sudah naik berang; dan 3. Jika kamu mengatakan bahawa kamu memerlukan keluarga, itu hanya bermaksud kamu ingin sekali untuk berkahwin.Tatabahasa10.11.2014
Saya mahu bertanya dan mahu kepastian. Adakah penulisan "Tetapi" & "Dan" dalam tajuk bab seperti di bawah betul/diterima? Sama Tetapi Tak Serupa Yang Tersurat Dan Yang Tersirat Jika salah, bagaimanakah bentuk penulisannya yang betul dalam tajuk bab? Sekian, terima kasih.Pihak DBP tidak dapat memberikan jawapan kerana kami tidak mengetahui penggunaan konteks ayat tersebut. Sila kemukakan dengan lebih jelas supaya kami dapat memberikan cadangan.Lain-lain24.11.2015
1) Susu mengandungi banyak khasiat. ATAU 2) Susu banyak mengandungi khasiat. Terima kasih.Mengikut struktur ayat dan Hukum D-M, menunjukkan ayat pertama betul, iaitu Susu mengandungi banyak khasiat. Untuk penjelasan lanjut, sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, Bab 16 dan Bab 17.Tatabahasa10.07.2008
12345678910...

Kembali ke atas