Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[bab] | باب

Definisi : 1. Ar pintu; ~ al-mandeb pintu air mata; 2. bahagian(-bahagian) dlm sesebuah buku yg selalunya diberi tajuk atau dinombori (spt I, II, III, dsb): buku itu mengandungi sepuluh bab; 3. hal mengenai sesuatu, fasal: bab-bab perkahwinan dan perceraian diserahkan kpd mahkamah syariah. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[bab] | باب

Definisi : 1 bahagian dlm sesebuah buku: Buku ini terbahagi kpd tujuh ~. 2 fasal; hal. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata bab


Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
dionyok[di..ø/]kata kerjameletakkan sesuatu dengan kasar.Sobab marah dionyoke guni boreh tu ateh pangkin.[s.bAb mA.ÄAh di..ø/.E gu.ni b.ÄEh tu A.tEh pAN.kEn]Diletakkannya dengan kasar beras itu di atas pangkin.
molanset[m.lAn.sEt]kata adjektifsuka tidur, membuta.Sombab mukoe dek molanset sampai moninggi ari.[sm.bAb mu.k.E de/ m.lAn.set sAm.pAj m.niN.gi A.Äi]Sembab mukanya kerana suka tidur sampai siang hari.
sopang II[s.pAN]kata adjektiftidak bengkak lagi.Bisoe dah sepang sobab nanahe dah kelua.[bi.s.E dAh sE.pAN s.bAb nA.nAh.E dAh k«.luA]Bisulnya sudah tidak bengkak lagi, sebab nanahnya sudah keluar.
pepe[pE.pE]kata namajatuh bankrap, papa.Ramai koporat pepe sobab saham jatoh monjunam.[ÄA.mAj k.p.ÄAt pE.pE s.bAb sA.hAm dZA.thBanyak korporat jatuh bankrap sebab saham jatuh menjunam.
tajau[tA.dZAw]kata kerjapukul, belasah dengan menggunakan lidi, rotan dan lain-lain; cemat, lapon, pedodak, pupuh.Dio tak poi skolah, sobab kono tajau kek abange.[di.j tA/ pi sk.lAh s.bAb k.n tA.dZAw kE/ A.bAN.E]Dia tidak pergi sekolah, sebab kena pukul dengan abangnya.
pupuh[pu.puh]kata kerjapukul, belasah dengan menggunakan lidi, rotan dan lain-lain; cemat, lapon, pedodak, tajau.Dio tak poi skolah, sobab kono pupuh kek abange.[di.j tA/ pi sk.lAh s.bAb k.n pu.puh kE/ A.bAN.E]Dia tidak pergi sekolah, sebab kena pukul dengan abangnya.
molense[m.lEn.sE]kata adjektifberkenaan pakaian yang terlalu labuh.Topi kaen tu koto sobab dibiaan molense kek tanah.[t.pi kAEn tu ko.to s.bAb di.bi.jA.An m.lEn.sE kE/ tA.nAh]Tepi kain itu kotor kerana dibiarkan kena tanah.
cemat[tSE.mAt]kata kerjapukul, belasah dengan menggunakan lidi, rotan dan lain-lain; lapon, pedodak, pupuh, tajau.Dio tak poi skolah, sobab kono cemat kek abange.[di.j tA/ pi sk.lAh s.bAb k.n tSE.mAt kE/ A.bAN.E]Dia tidak pergi sekolah, sebab kena pukul dengan abangnya.
pedodak[p«.d.dA/]kata kerjapukul, belasah dengan menggunakan lidi, rotan dan lain-lain; cemat, lapon, pupuh, tajau.Dio tak poi skolah, sobab kono pedodak kek abange.[di.j tA/ pi sk.lAh s.bAb k.n p«.d.dA/ kE/ A.bAN.E]Dia tidak pergi sekolah, sebab kena pukul dengan abangnya.
monureh[m.nu.ÄEh/]kata adjektifsempurna, bijak, pandai.Orang sumo suko kek dio, sobab kojoe monureh.[.ÄAN su.m su.k kE/ di.j s.bAb k.dZ.E m.nu.ÄEh]Orang semua suka kepada dia, sebab kerjanya sempurna.
1234

Kembali ke atas