44

Maklumat Kata

Kamus Bahasa Inggeris

back-up

Definisi : n 1. support, bantuan, sokongan: ~ materials, bahan bantuan; 2. reserve, bantuan. (Kamus Inggeris-Melayu Dewan)

Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata back-up

Peribahasa

127

What' done cannot be undone

Tidak ada gunanya bersedih atas kesilapan atau perkara buruk yang sudah berlaku kerana ia tidak dapat diubah lagi.

Nasi sudah menjadi bubur.

Looking back, I should have listened to my mother's advice. I should not have associated myself with bad guys and get involved in drug abuse. Now, I am facing the consequences, but what' done cannot be undone.

Mengenang kembali, saya seharusnya mendengar nasihat ibu. Saya tidak sepatutnya bercampur dengan budak jahat dan terjebat dalam penyalahgunaan dadah. Kini, saya menerima padahnya, tetapi apa gunanya saya meratap, nasi sudah menjadi bubur.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(29)

Kamus Teknologi Maklumat

Kamus Teknologi Maklumat ct.indd
bahasa Inggeris. Padanannya diletakkan dalam tanda kurung dengan menggunakan huruf condong: abjad songsang (Ig. inverse alphabet; Br. abjad songsang; Id. abjad balik) keselamatan Internet (lg. Internet security) pintu belakang (Ig. back door; Br. pintu belakang; Id. pintu belakang) zon bebas tentera (DMZ) (Ig. demilitarised zone (DMZ); Br. zon bebas tentera (DMZ); Id. zon bebas tentera (DMZ)) 3. Jika terdapat istilah yang bersinonim

Kembali ke atas