Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Adakah anda bermaksud : bakup,back-up,bakap,backup)

Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata backup


Kamus Teknologi Maklumat

Kamus Teknologi Maklumat ct.indd
elektronik pelan pemulihan bencana (lg. disaster recovery plan) Rancangan yang dibuat untuk memastikan sistem teknologi maklumat suatu organisasi dapat dipulihkan dalam tempoh masa yang munasabah selepas bencana. pelan sandaran (Ig. backup plan; Br. rancangan sandar; Id. rencana cadangan) 1. Tatacara bagi mengekal dan menyediakan sandaran bagi suatu sistem dan data pengguna. 2. Rancangan pemulihan yang dirangka untuk menangani masalah pada sistem memberi pemampatan kepada data agar dapat mengurangkan lebar jalur yang diperlukan untuk komunikasi. Data yang dikod menggunakan teknik ini boleh dikembalikan semula ke bentuk asal dengan mudah. skema sandaran (Ig. backup scheme; Br. skema sandar; Id. skema cadangan) Skema yang digunakan bagi menyediakan sandaran sekiranya berlaku kerosakan pada sistem yang sedia ada. snarf (Ig. snarf; Br. snarf; Id. snarf) Perbuatan mengambil

Kembali ke atas