Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
raja (kata nama)
1. Rujuk perintah pemerintah

2. Dalam konteks gelaran
bersinonim dengan tuanku, tunku, tengku, ungku, pangeran, syed, sheikh,

Kata Terbitan : meraja, merajai, merajakan, kerajaan, berkerajaan,


Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
combination bondbon kombinasiPentadbiran PerniagaanTiadaBon yang diterbitkan oleh badan-badan kerajaan yang disokong dengan kebolehpercayaan dan hasil daripada projek yang dibiaya.
organ (of state)badan (kerajaan)SejarahTiadaTiada
administrative agencyagensi pentadbiranUndang-undangTiadabadan kerajaan yang melaksanakan atau mentadbirkan undang-undang.
jurisdictional boundarysempadan bidang kuasaSosiologiTiadaBatas kawasan yang mengehadkan kuasa sesuatu badan kerajaan.
droit administrativeundang-undang pentadbiranSejarahTiada1. Undang-undang pentadbiran di Perancis.,2. Undang-undang pentadbiran di benua Eropah yang mengecualikan badan kerajaan dikenakan sebarang tindakan kecuali oleh tribunal pentadbiran.
act of the executivetindakan eksekutifSains PolitikTiadaTindakan oleh badan kerajaan yang berkuasa melaksanakan dasar-dasar negara yang telah digubal oleh badan legislatifnya.
distributive policydasar pengagihanPentadbiranPentadbiran Awam

Dasar yang dibentuk untuk menyelaraskan pengagihan peruntukan dari segi kewangan, keperluan barangan dan perkhidmatan kepada masyarakat oleh badan kerajaan dan agensinya. Dasar ini penting untuk memastikan kekayaan negara dapat diagihkan secara saksama dan sama rata. Pengagihan yang seimbang akan menjamin keamanan negara, keselamatan sosial dan kesejahteraan rakyat. Contohnya, peruntukan yang diberikan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dapat menjamin dan mempertingkatkan taraf kesihatan dan kebajikan rakyat.

governmental bodybadan kerajaanPentadbiranTiadaBadan pemerintahan atau komponen kerajaan yang memiliki autoriti dalam bidang tugas yang telah diperuntukkan kepadanya. Badan ini telah diberikan autoriti untuk melaksanakan dasar yang telah ditetapkan di samping menguatkuasakan arahan dan undang-undang yang telah diturunkan oleh pihak pemerintahan yang lebih tinggi. Bidang kuasa badan ini mencakupi semua aspek pentadbiran yang melibatkan keseluruhan urus tadbir yang berkaitan. Tindakan badan ini sering kali dikaitkan sebagai tindakan kerajaan memandangkan ia memiliki kuasa pelaksanaan atau pemerintahan. Contohnya, Jabatan Pembangunan Persekutuan, Jabatan Pelajaran Daerah, Jabatan Polis, Jabatan Pertanian dan Pejabat Daerah.
marketing public relationsperhubungan awam pemasaranKomunikasiKorporatKaedah komunikasi yang digunakan dalam perhubungan awam. Kaedah ini melibatkan hubungan organisasi dengan pengguna atau khalayak lain seperti badan kerajaan, pembekal,media, pekerja, bahan bukan kerajaan, atau masyarakat tempatan untuk menguruskan penyebaran maklumat pemasaran dan hal lain yang berorientasikan pasaran. Skop bidang tugas ditentukan oleh objektif dan falsafah pemasaran syarikat atau organisasi berkenaan. Kebanyakan aktiviti per - hubungan awam pemasaran dikendalikan oleh organisasi yang mempunyai kecenderungan aktiviti dalam pemasaran barangan dan perkhidmatan.
corporate entryentri korporatPerpustakaanTiadaEntri katalog sama ada entri utama atau entri tambahan yang memuatkan karya-karya yang diterbitkan oleh kerajaan, jabatan kerajaan, badan-badan lain, persatuan, institusi atau lain-lain yang entri tersebut disediakan di bawah nama penerbitnya.
123456789

Kembali ke atas