Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ba.gai] | باݢاي

Definisi : 1 seperti: ~ kucing dgn anjing. 2 banding; persamaan: Kecantikan anak gadis itu tidak ada ~nya. berbagai ada bandingnya; ada sepertinya; ada persamaannya: Raja Kida Hindi ada beranak seorang perempuan yg amat baik parasnya, tidak ~ pd masa itu. berbagai-bagai bermacam-macam; berjenis-jenis: Apabila pulang dr sekolah, saya membuat ~ kerja utk menolong ibu saya. bagaikan umpama; laksana. pelbagai berbagai-bagai. mempelbagaikan menjadikan berbagai-bagai. kepelbagaian keadaan atau hal pelbagai atau berbagai-bagai. sebagai 1 hampir sama keadaannya; seperti; seumpama. 2 berlaku; selaku: ~ orang Islam, dia berpuasa dlm bulan Ramadan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata bagai

Puisi
 

Pisau lipat di atas geta,
     Ilmu jatuh ke padang;
Bagai disifat bagai dipeta,
     Haram tak jemu mata memandang.


Lihat selanjutnya...(76)
Peribahasa

Serangkap bak lembing,
     serumpun bak serai.

Bermaksud :

Seia-sekata; sehina semalu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Seikat bagai sirih, serumpun bagai serai, b. Sekebat bagai sirih, c. Seliang bagai tebu, serumpun bagai serai, d. Serumpun bagai serai, selubang [= seliang] bagai tebu).

 

Lihat selanjutnya...(438)


Kamus Bahasa Inggeris

KataTakrifSumber
variousadj berbagai-bagai, pelbagai: ~ proposals were put forward at the meeting, berbagai-bagai usul dikemukakan dlm mesyuarat itu; coins of ~ denominations, duit syiling yg berbagai-bagai nilai mukanya; the materials come in ~ colours, kain-kain itu didapati dlm pelbagai warna; she gave ~ reasons for her absence, dia memberikan berbagai-bagai alasan ttg ketidakhadirannya.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
variedadj berbagai-bagai: the organizers are offering a ~ programme of events, pihak penganjur akan mengadakan berbagai-bagai acara; a man of ~ interests, lelaki yg berbagai-bagai minatnya.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
distractiondrive so. to ~, (act.) membuat sso bagai hendak gila; (pass.) bagai hendak gila: he was driven to ~ by her nagging, dia bagai hendak gila krn leterannya; love so. to ~, /amat, sangat/ mencintai sso.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
manifoldadj bermacam-macam, berbagai-bagai: his ~ duties, tugasnya yg berbagai-bagai; the new committee found it difficult to solve their ~ problems, jawatankuasa baru itu mendapati sukar utk menyelesaikan masalah mereka yg berbagai-bagai ituKamus Inggeris-Melayu Dewan
variety3. differing examples of similar things, berbagai-bagai, berjenis-jenis, bermacam-macam, pelbagai: the library has a wide ~ of books, perpustakaan itu mempunyai berbagai-bagai buku; he refused the job for a ~ of reasons, dia menolak tawaran kerja itu krn berbagai-bagai sebab; I can give a ~ of examples to illustrate my point, saya boleh memberikan berbagai-bagai contoh utk menjelaskan hujah saya;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
and12. different kinds of, a. (persons) berbagai-bagai /ragam, jenis/: there are men ~ men, ada berbagai-bagai ragam lelaki; b. ( things) berjenis-jenis, berbagai-bagai jenis, bermacam-macam: there are books ~ books, ada bermacam-macam buku.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
motleyadj 1. (derog) of different types, /bermacam-macam, berbagai-bagai/ /jenis, ragam/: a ~ collection of clothes, sekumpulan pakaian yg berbagai-bagai ragam; a rather ~ crowd turned up for the show, berbagai-bagai jeKamus Inggeris-Melayu Dewan
variformadj berbagai-bagai bentuk: ~ plants, tumbuh-tumbuhan yg berbagai-bagai bentuk.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
heterogeneousadj 1. dissimilar, berlainan; 2. of dissimilar, varied kinds, /berbagai-bagai, pelbagai, beraneka/ jenis: a ~ collection of books, koleksi buku yg berbagai-bagai jenis; a ~ group of people attended the funeral, berbagai-bagai jenis orang menghadiri upacara pengebumian itu; 3. (of society, population) majmuk; 4. (math & science) heterogen.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
hellishadj 1. resembling hell, bagai neraka: when will this ~ war end?, bilakah peperangan yg bagai neraka ini akan tamat?; 2. (colloq) very difficult, unpleasant, teruk, dahsyat: ~ weather, cuaca teruk.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
12345678910...

Kembali ke atas