Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ba.gai] | باݢاي

Definisi : 1 seperti: ~ kucing dgn anjing. 2 banding; persamaan: Kecantikan anak gadis itu tidak ada ~nya. berbagai ada bandingnya; ada sepertinya; ada persamaannya: Raja Kida Hindi ada beranak seorang perempuan yg amat baik parasnya, tidak ~ pd masa itu. berbagai-bagai bermacam-macam; berjenis-jenis: Apabila pulang dr sekolah, saya membuat ~ kerja utk menolong ibu saya. bagaikan umpama; laksana. pelbagai berbagai-bagai. mempelbagaikan menjadikan berbagai-bagai. kepelbagaian keadaan atau hal pelbagai atau berbagai-bagai. sebagai 1 hampir sama keadaannya; seperti; seumpama. 2 berlaku; selaku: ~ orang Islam, dia berpuasa dlm bulan Ramadan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata bagai

Puisi
 

Pisau lipat di atas geta,
     Ilmu jatuh ke padang;
Bagai disifat bagai dipeta,
     Haram tak jemu mata memandang.


Lihat selanjutnya...(76)
Peribahasa

Serangkap bak lembing,
     serumpun bak serai.

Bermaksud :

Seia-sekata; sehina semalu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Seikat bagai sirih, serumpun bagai serai, b. Sekebat bagai sirih, c. Seliang bagai tebu, serumpun bagai serai, d. Serumpun bagai serai, selubang [= seliang] bagai tebu).

 

Lihat selanjutnya...(438)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
dia tidak datang ke sini. น ่ านน ้ ำ [na:nna:m] น perairan น ่ านฟ ้ า [na:nfa:] น ruang udara นานา [na:na:] ว berbagai-bagai, pel- bagai นาบ [na:p] ก menekan: คุณแม ่ ฉันใช ้ เตารีด นาบกางเกงเพื่อให ้ เป็นจีบ Ibu saya menekan seterika pada seluar supaya nampak saidnya. นาม [na:m] น nama นามธรรม [-matam] น
Kamus Thai 2.indb
ก menghirup: เจ ้ าหน ้ าที่ ระดับสูง ของกระทรวงยุติธรรมจิบน ้ ำชาร ่ วมกับรัฐมนตรี Pegawai kanan Kementerian Keadilan menghirup teh bersama-sama dengan menterinya. จิปาถะ [ci  pa:ta] ว berbagai-bagai, pelbagai: ร ้ านนี้ ขายเครี่ องใช ้ ที่ จำเป็นจิปาถะ Kedai ini menjual berbagai-bagai ba­ rang keperluan harian. จิ้ ม [ci  m] ก 1 mencecah: ลูกชายผมจิ้ ม ไก ่ ทอดด ้ วยซอสพริก Anak lelaki saya mencecah ayam goreng dengan sos cili. 2 mencucuk
Kamus Thai 2.indb
titut Pengajian Asia ditubuhkan di Universiti Chulalongkorn. สถาปนา [sata:pana:] ก 1 melan- tik: กษัตริย ์ ของประเทศนั้ นสถาปนาโอรสองค ์ โตของพระองค ์ เป็นมกุฎราชกุมาร Raja negara itu melantik putera sulung baginda se- bagai putera mahkota. 2 menubuhkan: พระเจ ้ าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรี Maharaja Taksin menubuhkan kera- jaan Thon Buri. สถาปนิก [sata:panik] น arkitek: คุณกฤษดาเป็นสถาปนิกผู ้ ควบคุมการก ่ อสร ้ าง สะพานพระรามแปด Encik Krisda merupa daging ayam untuk membuat tomyam. สับสน [sapson] ก keliru: เขาสับสนกับ ข ่ าวการจับเจ ้ าหน ้ าที่ ทูตอียิปต ์ เป็นตัวประกัน Dia keliru dengan berita penculikan seorang pegawai diplomatik Mesir se- bagai tebusan. สาโท [sa:to:] น tuak: สาโทจากอีสานได ้ รับการต ้ อนรับอย ่ างดีจากผู ้ บริโภค Tuak dari Timur Laut Negara Thai diterima baik oleh pengguna. สาธารณะ [sa:ta:rana] ว
Kamus Thai 2.indb
ha:m] น larangan ข ้ ออ ้ าง [-a:] น 1 alasan: เขายกข ้ ออ ้ าง ต ่ าง ๆ นานาว ่ าทำไมเขามาสาย Dia mem- berikan berbagai-bagai alasan me­ ngapa dia sampai lambat. 2 dalih ดู ข ้ อแก ้ ต ั ว ของ [k:] น 1 barang, benda บ 2 (คำแสดงความเป็นเจ ้ าของ) kepunyaan: รถของฉ untuk memulihkan ekonomi negara. ความสำคัญ [-samkan] น 1 kepenti­ ngan: เด็ก ๆ เรียนภาษาอ ั งกฤษเพราะภาษา อ ั งกฤษมีความสำค ั ญในฐานะภาษาหล ั กของโลก Kanak-kanak mempelajari bahasa Inggeris kerana kepentingannya se- bagai bahasa utama dunia. 2 keuta- maan: ร ั ฐบาลให ้ ความสำค ั ญก ั บการศึกษาด ้ าน วิทยาศาสตร ์ Kerajaan memberikan keu- tamaan kepada pendidikan sains. ความสำเร็จ [-samret] น kejayaan

Kembali ke atas