Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[bah] | به

Definisi : = air ~ banjir, air besar; musim ~ musim banjir; salangkan ~ kapar tak hanyut, inikan (kononlah) pula kemarau panjang prb a) kalau semasa muda sudah malas, mustahil menjadi rajin kalau sudah tua; b) pd masa ada pencarian tidak boleh menjadi kaya, apatah lagi dlm masa tiada pekerjaan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[bah] | به

Definisi : singkatan bagi babah. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[bah] | به

Definisi : Kl bawah. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[bah] | به

Definisi : kumpulan air yg terlalu banyak sehingga melimpah; banjir: Dlm musim tengkujuh, kampung ini selalu saja didatangi ~. air ~ banjir. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata bah

Puisi
 

Nak bah rupanya hari,
     Anak dara di muka pintu;
Sangat berubah rupanya diri,
     Telah sekala tidak begitu.


Lihat selanjutnya...(6)
Peribahasa

Lamun takut dilanggar batang,
     jangan duduk di kepala pulau.

Bermaksud :

Kalau takut susah lebih baiklah jangan membuat sesuatu pekerjaan yang sukar-sukar. (Peribahasa lain yang sama makna: Kalau takut dilimbur pasang, jangan berumah di tepi pantai [= laut]). kepala pulau = tepi sungai yang menghadap mudik, tempat batang-batang tersangkut apabila air bah.

 

Lihat selanjutnya...(2)

421

New lairds make new laws

Apabila perintah baharu atau orang lain berkuasa, maka peraturan baharu pula diperkenalkan.

Sekali air bah, sekali pasir berubah

''Last year, we didn't even have to pay a single cent for our quit rent. But now, wea are told to pay up,'' I said ''Well, that was last year. Now we have a new government. new lairds make new laws ,'' replied my boss.

''Tahun lepas kita tak perlu bayar satu sen pun cukai tanah. Tapi sekarang kita kena bayar pula,'' kataku. ''Itu tahun lalu, sekarang kerajaan baharu. Sekali air bah, sekali pasir berubah,'' jawab ketuaku.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(2)

Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
rambah[ÄAm.bAh]kata kerjapangkah gasing kena dua-dua sekali.Duo gaseng yang rantok tu, kok dipangkah tontu la rambah.[du.w gA.seN jAN ÄA.tu/ tu k/ di.pAN.kAh tn.tu lA ÄAm.bAh]Dua gasing yang rapat itu kalau dipangkah tentulah kena kedua-duanya.
pongolan[p.N.lAn]kata namagalah pengait.Abah gait nyio dongan pongolan.[A.bAh gAit ni.j d.NAn p.N.lAn]Abah mengait kelapa dengan pongolan.
mongoca[m.N.tSA]kata kerjamenggagau (ikan dalam sungai atau parit) yang cetek.Abah mongoca ikan kek sungai dongan jeramak.[A.bAh m.n.tSA i.kAn kE/ su.NAj d.NAn dZE.ÄAm.bA/]Abah menggagau ikan di sungai dengan menggunakan jerambah.
mereban II[m«.ÄE.bAn]kata adjektifberkenaan pakaian yang labuh.Jubah dio mereban, susah dio nak jalan.[dZu.bAh di.j m«.ÄE.bAn su.sAh di nA/ dZA.lAn]Jubah dia labuh sangat, susah dia hendak jalan.
kang[kAN]kata tugassebentar lagi, sekejap lagi; karang.Kang tolong abah basoh keto yo![kAN t.lN A.bAh bA.sh kE.t j]Sekejap lagi tolong abah basuh kereta ya!
karang[kA.ÄAN]kata tugassebentar lagi, sekejap lagi; kang.Karang tolong abah basoh keto yo![kA.ÄAN t.lN A.bAh bA.sh kE.t j]Sekejap lagi tolong abah basuh kereta ya!
meh[mEh]kata kerjamari ke sini.Meh kek siniya abah pakaian baju kau tu.[mEh kE/ si.ni.jA A.bAh pA.kAj.An bA.dZu kAw tu]Mari dekat sini, abah pakaikan baju kau itu.
tengkuluk[t«N.ku.lu/]kata namakain penutup kepala perempuan yang berbucu dua di kiri dan kanan menyerupai bentuk rumah Minangkabau.Botambah bosori anak daro Cik Timah bilo dio pakai tengkuluk.[b.tAm.bAh b.s.Äi A.nA/ dA.č tSi/ ti.mAh bi.l di.j pA.kAj t«N.ku.lu/]Bertambah berseri anak dara Cik Timah apabila dia memakai tengkuluk.
godobok[g.d.b/]kata adjektifbesar dan pendek.Parang godobok abah, tosolet kek atap sabak.[pA.ÄAN g.d.b/ A.bAh t.s.lEt kE/ A.tAp sA.bA/]Parang gedobok abah, terselit di atap tempat sabak.
tengko[tEN.k]kata kerjamemukul sarang lebah dengan andang.Tengko dulu sarang lobah tu, bia lari induke.[tEN.k du.lu sA.ÄAN l.bAh tu biA lA.Äi in.du/.E]Pukul dulu sarang lebah itu biar lari induknya.
12

Kembali ke atas