Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ba.ha.gian] | بهاݢين

Definisi : 1 hasil drpd membahagi; pecahan drpd sesuatu yg dibahagikan: Pedagang-pedagang itu telah membahagikan hasil jualan mereka kpd tiga ~. 2 hak milik atau sesautu yg dibahagikan: Yg ini ~ awak, sementara yg itu, ~ saya. 3 cabang atau cawangan drpd sesuatu yg lebih besar: Ayah saya bekerja di ~ Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata bahagian

Puisi
 

Kapal layar bertiang tiga,
     Tiang keempat batang galah;
Ikhtiar ilmu bahagian kita,
     Hasil pendapatan di tangan Allah.


Lihat selanjutnya...(4)

Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
rongkah[ҍN.kAh]kata kerjamerungkaikan, merelaikan, mencerai-ceraikan bahagian-bahagian/komponen sesuatu benda.Budak-budak tu dok rongkah radio pak depa sampai rosak.[bu.dAk.bu.dA/ tu do/ ҍN.kAh ÒA.di.jo pA/ dE.pA sAm.pAj ҍ.sA/]Budak-budak itu mencerai-ceraikan komponen radio ayahnya sehingga rosak.
tengelong[t«.N«.loN]kata namasejenis hantu yang berkepala (manusia) tanpa badan (tetapi mempunyai bahagian-bahagian dalam perut), penanggal; tenggelong.Orang kampong dok sibok pasai depa dok jumpa tenggelong tiap malam.[.ÒAN kAm.poN do/ si.bo/ pA.sAj dE.pA do/ dZum.pA t«.N«.loN ti.jAp mA.lAm]Orang kampung sibuk kerana mereka selalu berjumpa dengan hantu penanggal setiap malam.
tenggelong[t«N.g«.loN]kata namasejenis hantu yang berkepala (manusia) tanpa badan (tetapi mempunyai bahagian-bahagian dalam perut), penanggal; tengelong.Orang kampong dok sibok pasai depa dok jumpa tenggelong tiap malam.[.ÒAN kAm.poN do/ si.bo/ pA.sAj dE.pA do/ dZum.pA t«N.g«.loN ti.jAp mA.lAm]Orang kampung sibuk kerana mereka selalu berjumpa dengan hantu penanggal setiap malam.
cang[tSAN]kata namabahagian atau permukaan yang lebih kecil pada sebuah gendang silat, daripada kulit lembu. Bahagian yang besar dipanggil bam.Bunyi gendang belah cang tu deraeh, bunyi gendang belah bam pelan sikit.[bu.øi g«n.dAN b«.lAh tSAN tu d«.ÒAeh bu.øi g«n.dAN b«.lAh bAm p«.lAn si.kit]Bunyi gendang di bahagian cang lebih kuat daripada bahagian bam.
bam[bAm]kata namabahagian atau permukaan yang lebih besar pada sebuah gendang silat, (biasanya berukuran lilit antara 24 hingga 29 inci), daripada kulit lembu. Bahagian yang kecil disebut cang.Kulet belah bam kena ganti, pasai depa pukoi kuat sangat sampai pecah.[ku.let b«.lAh bAm k«.nA gAn.ti pA.sAj dE.pA pu.koj ku.wAt sA.NAt sAm.pAj p«.tSAh]Kulit di bahagian bam hendaklah digantikan, kerana mereka memukulnya terlalu kuat sehingga pecah.
komoi I[k.mj]kata kerjamenumpulkan atau melicinkan sesuatu yang tajam atau runcing seperti bahagian bersegi kayu atau hujung bahagian yang runcing.Tukang kayu tu dok komoi sagi meja hak tajam tu.[tu.kAN kA.ju tu do/ k.mj sA.gi mE.dZA hA/ tA.dZAm tu]Tukang kayu itu sedang melicinkan bahagian tepi meja yang tajam itu.
umpok[um.po/]kata namabahagian seseorang.Umpuk kreja hak hang kena belah sana.[um.po/ kÒ«.dZA hA/ hAN k«.nA b«.lAh sA.nA]Bahagian kerja yang engkau kena buat, di sebelah sana.
   2. bahagian bumbung yang di sebelah hadapan menganjur keluar (untuk menjadi pelindung atau penaung).Bangsai kedai kopi tu patot ada conggoh, biaq telindong panaeh.[bAN.sAj k«.dAj k.pi tu pA.tot A.dA tSN.gh bi.jAâÖ t«.lin.doN pA.nAEh]Bangsal kedai kopi itu sepatutnya beratap tambahan di bahagian hadapan, agar terlindung daripada panas.
binti[bin.ti]kata namabahagian kepingan dinding atau penahap dinding (penjodoh bilangan).Tiang dengan bumbong siap dah dindin dia baru dua binti hak siap.[ti.jAN d«.NAn bum.boN si.jAp dAh din.din di.jA bA.Òu du.wA bin.ti hA/ si.jAp]Tiang dan bumbung telah siap, dindingnya baru siap dua bahagian.
maeh kundai[mAEh kun.dAj] perhiasan wanita daripada emas yang melitupi bahagian dahi hingga ke telinga.Penari Mak Yong pakai maeh kundai kat dae depa masa depa menari.[p«.nA.Òi mA/ joN pA.kAj mAEh kun.dAj kAt dAe dE.pA mA.sA dE.pA m«.nA.Òi]Penari-penari Mak Yong memakai maeh kundai di bahagian dahi sewaktu mereka menari.
123

Kembali ke atas