Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ba.ha.gian] | بهاݢين

Definisi : 1 hasil drpd membahagi; pecahan drpd sesuatu yg dibahagikan: Pedagang-pedagang itu telah membahagikan hasil jualan mereka kpd tiga ~. 2 hak milik atau sesautu yg dibahagikan: Yg ini ~ awak, sementara yg itu, ~ saya. 3 cabang atau cawangan drpd sesuatu yg lebih besar: Ayah saya bekerja di ~ Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata bahagian

Puisi
 

Kapal layar bertiang tiga,
     Tiang keempat batang galah;
Ikhtiar ilmu bahagian kita,
     Hasil pendapatan di tangan Allah.


Lihat selanjutnya...(4)

Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
   2. berkenaan sesuatu bahagian julai dan daun pada pokok.Lembong pokok mutan tu doh melento, pase buoh masok.[l«m.boN p.k/ mu.tAn tu doh m«.l«n.t pA.sE bu.woh mA.s/]Lembong pokok rambutan itu sudah melentur kerana buahnya masak.
kok[k/]kata namabahagian tenggala yang berbentuk kayu bengkok.Tenggala tu tok leh gune pase kok dah patah.[t«N.gA.lA tu t/ leh gu.n« pA.sE k/ dAh pA.tAh]Tenggala itu tidak boleh digunakan sebab koknya sudah patah.
kateh[kA.t«h]kata namabahagian antara lutut dengan kaki, betis.Besenye orang kateh panjang kuat lari.[bE.s«.ø« o.ÄAN kA.t«h pAn.dZAN ku.wAt lA.Äi]Biasanya orang betis panjang kuat lari.
gegumbe[g«.gum.b«]kata namabahagian pangkal tiang rumah yang agak besar sedikit daripada tiang.Gegumbe tu biyo beso siket, baru kuat tiang tu.[g«.gum.b« tu bi.j b«.s si.ket bA.Äu ku.wAt ti.jAN tu]Pangkal tiang rumah itu biar besar sedikit, barulah kuat tiang itu.
selaboh[s«.lA.boh]kata adjektifberkenaan bahagian pinggang hingga ke kakinya lebih panjang.Pemaen bola keranjang eloklah betuboh selaboh.[p«.mA.en b.lA k«.ÄAn.dZAN E.lo/.lAh b«.tu.boh s«.lA.boh]Pemain bola keranjang seeloknya berbadan selaboh
aboi[A.boj]kata adjektifberkenaan sesuatu bahagian, agihan atau peruntukan kepada seseorang.Ayam dare hok aboi wakme tu dah nok betelok.[A.jAm dA.Ä« h/ A.boj wA/.m« tu dAh n/ b«.t«.l/]Ayam dara yang aboi awak sudah hendak bertelur.
calong[tSA.loN]kata namasejenis parang yang bahagian hujungnya bengkok (senjata lama orang Melayu).Parang calong tu ayah tak nak jual pase dah jadi antik.[pA.ÄAN tSA.loN tu A.jAh tA/ nA/ dZu.wAl pA.sE dAh dZA.di An.ti/]Parang calung itu ayah tidak berhajat untuk menjualnya sebab sudah menjadi barang antik.
tengke[t«N.k«]kata namajarak antara dua bahagian.Tengke rumoh koi dengan kede ade gretok.[t«N.k« Äu.moh koj d«.NAn k«.dE A.d« gÄe.t/]Jarak rumah saya dengan kedai ada jambatan.
pekpe[pE/.p«]kata namabisul yang tumbuh di bahagian selain daripada punggung.Koi tok daye jalan jaoh pase beteh koi tumboh pekpe.[koj to/ dA.j« dZA.lAn dZA.woh pA.sE b«.teh koj tum.boh pE/.p«]Saya tidak mampu berjalan jauh kerana betis saya ada bisul.
bujang[bu.dZAN] bakul daripada mengkuang berbentuk bulat dan bahagian bawahnya berbucu segi empat yang digunakan untuk menyimpan beras, padi dan lain-lain; buyong.Mok junjong bujang jemo padi.[m/ dZun.dZoN bu.dZAN dZ«.m pA.di]Emak menjunjung bakul mengkuang untuk menjemur padi.
123

Kembali ke atas