Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
conget[tS.NEt]kata kerjamengangkat atau meninggikan bahagian belakang (perahu, benda dan lain-lain) atau ekor (burung, lembut dan lain-lain).Anjin itam tu lari conget ekoq pasai tekejot senapang meletup.[An.dZin i.tAm tu lA.Òi tS.NEt E.kâÖ pA.sAj t«.k«.dZot s«.nA.pAN m«.l«.tup]Anjing hitam itu lari hingga terangkat ekornya kerana terkejut mendengar letupan senapang.
belah daeng[b«.lAh dAeN] membelah di bahagian belakang (berkenaan ikan yang hendak dipanggang atau dikeringkan); belah dain.Bila angkat bubu satni kita belah daing semua ikan kita siap-siap.[bi.lA AN.kAt bu.bu sAt.ni ki.tA b«.lAh dAeN s«.mu.wA i.kAn ki.tA si.jAp.si.jAp]Apabila ikan diangkat dari bubu, kita belah belakang kesemuanya dengan segera.
belah dain [b«.lAh dAin][b«.lAh dAin] membelah di bahagian belakang (berkenaan ikan yang hendak dipanggang atau dikeringkan); belah daeng.Bila angkat bubu satni kita belah dain semua ikan kita siap-siap.[bi.lA AN.kAt bu.bu sAt.ni ki.tA b«.lAh dAin s«.mu.wA i.kAn ki.tA si.jAp.si.jAp]Apabila ikan diangkat dari bubu, kita belah belakang kesemuanya dengan segera.

Kembali ke atas