Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
pelekoh[p«.l«.koh]kata kerjamenangkap seseorang dari bahagian belakang badanKawaq pelekoh budak pompuan tu pasai nak ragut rantai. Sebutan Dialek[kA.wA)Ö p«.l«.koh bu.dA pom.pu.wAn tu pA.sAj nA ÒA.gut ÒAn.tAj]Pencuri menangkap budak perempuan itu dari bahagian belakang sebab hendak meragut rantai.
   2. menaiki pada bahagian belakang seseorangKalu masok lawan panjat tiang lincen, hampa kena pandai-pandai kerabat kawan.[kA.lu mA.so/ lA.wAn pAn.dZAt ti.jAN lin.tSen hAm.pA k«.nA pAn.dAj.pAn.dAj k«.ÒA.bAt kA.wAn]Kalau masuk perlawanan panjat tiang licin, kamu semua perlu pandai menaiki bahagian belakang kawan.
juboq[dZu.b)Ö]kata namabahagian belakang badan antara pinggang dengan pangkal paha.   
pungkoq[puN.ko)Ö]kata nama1. bahagian belakang badan antara pinggang dengan pangkal pahaCekgu besaq pukoi dia kat pungkoq dengan rotan sepuloh kali.[tSE.gu b«.sA)Ö pu.koj di.jA kAt puN.ko)Ö d«.NAn Òo.tAn s«.pu.loh kA.li]Guru besar memukulnya di punggung dengan rotan sepuluh kali.
   2. berkenaan dengan badan yang dada tertolak ke hadapan dan bahagian belakang badan kelihatan melengkung, biasanya kerana menahan sakit atau kekenyanganLepaih bukak posa dia tekediang besandaq dekat dindin.[l«.pAC bu.kA/ p.sA di.jA t«.k«.di.jAN b«.sAn.dA)Ö d«.kAt din.din]Selepas berbuka puasa dia terkediang bersandar di dinding.
belah daen[b«.lAh dAen] membelah dua tanpa putus pada bahagian belakang kepala ikan hingga ke ekor, biasanya untuk dikeringkan atau dipanggang.Hang belah daen ikan ruan hat mati tu buat kerin.[hAN b«.lAh dAen i.kAn Òu.wAn hAt mA.ti tu bu.wAt k«.Òin]Kamu belah daen ikan haruan yang mati untuk dikeringkan.
   2. bahagian belakang sesuatu seperti kereta, kuali dan lain-lainAwat pungkoq reta hang kemek?[A.wAt puN.ko)Ö ÒE.tA hAN k«.me]Apa sebab belakang kereta awak kemek?
   2. menarik kulit bahagian hadapan kemaluan lelaki ke bahagian belakang.   
pelantaq[p«.lAn.tA)Ö]kata namabahagian belakang basikal untuk membawa seseorang atau sesuatuLetak bakue ataih pelantaq baskat, berat aku nak rembiang.[l«.tA bA.kue A.tAC p«.lAn.tA)Ö bAs.kAt b«.ÒAt A.ku nA Òem.bi.jAN]Letak bakul di belakang basikal, berat saya membawanya dengan tangan.
bebaloq[b«.bA.l))Ö]kata adjektifberkenaan dengan kesan yang panjang pada badan, betis, punggung akibat dipukul dengan sesuatu seperti rotan, tali pinggang dan lain-lain; balok.Mak tiri tibai dia sampai bebaloq tengah belakang.[mA ti.Òi ti.bAj di.jA sAm.pAj b«.bA.l))Ö t«.NAh b«.lA.kAN]Mak tirinya memukul hingga berkesan di bahagian belakang badannya.
12

Kembali ke atas