Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata bahasa

Puisi
 

Apa dijual apa dibeli,
     Mari sukat gantang Ali;
Bahasa tak boleh dijual beli,
     Dari hidup sampai mati.


Lihat selanjutnya...(34)
Peribahasa

Hilang bahasa lenyap bangsa.

Bermaksud :

Apabila sesuatu bahasa itu sudah tidak terpakai lagi maka lambat-laun hilanglah bangsa itu; hilang budi bahasa hilang derajat (darjat) diri.

 

Lihat selanjutnya...(15)

361

Manners make the man

Budi bahasa yang ada pada seseorang sangat penting dan itulah yang dipandang orang.

Yang merah saga, yang kurik kundi; yang indah bahasa, yang baik budi

Remember that manners make the man. You'll be judged on how to behave, not on what you like, whe you come from,or how much money you make in a year.

Ingat yang merah saga, yang kurik kundi; yang indah bahasa, yang baik budi. Kita akan dinilai dari segi tingkah laku, buka rupa, asal usul, atau jumlah pendapatan kita.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(10)

Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
native languagebahasa bumiputera; bahasa ibunda; bahasa asli; bahasa natifKomputerTiadaTiada
native languagebahasa bumiputera; bahasa ibunda; bahasa asli; bahasa natifLinguistikTiadaTiada
native languagebahasa bumiputera; bahasa ibunda; bahasa asli; bahasa natifPendidikanTiadaTiada
native languagebahasa bumiputera; bahasa ibunda; bahasa asli; bahasa natifUndang-undangTiadaTiada
high-level languagebahasa aras tinggiTeknologi MaklumatTiadaBahasa pengaturcaraan yang lebih mirip kepada bahasa tabii. Bahasa aras tinggi merangkumi bahasa generasi ketiga dan ke atas. Bahasa aras tinggi dicipta untuk memudahkan penulisan atur cara berbanding penulisan atur cara dalam bahasa aras rendah (bahasa mesin dan bahasa penghimpun), membolehkan atur cara dijalankan pada komputer berlainan, dan membolehkan pengatur cara menumpukan kepada penyelesaian masalah berkomputer. Contoh bahasa aras tinggi adalah Visual BASIC, C, Pascal, ADA, COBOL, JAVA dan SQL.
interlanguagebahasa antaraSosiolinguistikTiadaBahasa yang tidak tergolong dalam bahasa pertama dan tidak juga tergolong dalam bahasa kedua, dan berada di antara kedua-dua bahasa tersebut. Bahasa ini juga dihasilkan oleh penutur bahasa kedua atau bahasa asing dalam pemelajaran bahasa.
programming languagebahasa pengaturcaraanTeknologi MaklumatPerisianBahasa yang dicipta oleh manusia untuk menulis arahan atur cara komputer. Bahasa ini dapat mengarahkan komputer melakukan sesuatu tugas yang ditetapkan. Terdapat beberapa jenis generasi bahasa pengaturcaraan seperti bahasa himpunan, bahasa aras tinggi, bahasa berorientasikan objek dan bahasa semula jadi. Contoh bahasa aras tinggi ialah Pascal.
Austronesian languagesbahasa-bahasa AustronesiaLinguistikTiadaTiada
national languagebahasa kebangsaan/ bahasa nasionalSosiolinguistikTiadaBahasa yang diterima oleh penduduk negara sebagai bahasa masyarakat, bahasa penyatuan bangsa yang merdeka, dan dapat membezakan jati diri daripada negara lain.
fifth generation language (5GL)bahasa generasi kelima (5GL)Teknologi MaklumatTiadaBahasa pengaturcaraan yang berasaskan bahasa tabii seperti bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Hampir sama dengan bahasa pertanyaan (4GL) kecuali pengguna tidak perlu mempelajari kamus, nahu dan sintaks tertentu (seperti SELECT FROM WHERE ORDER BY ). Bahasa ini masih lagi pada tahap penyelidikan dan pembangunan. Kemungkinan contoh bahasa 5GL dalam bahasa Melayu adalah seperti berikut: Senaraikan nama pelanggan mengikut tertib menaik yang bil telefonnya melebihi RM100.00
12345678910...

Kembali ke atas