Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata bahasa

Puisi
 

Apa dijual apa dibeli,
     Mari sukat gantang Ali;
Bahasa tak boleh dijual beli,
     Dari hidup sampai mati.


Lihat selanjutnya...(34)
Peribahasa

Hilang bahasa lenyap bangsa.

Bermaksud :

Apabila sesuatu bahasa itu sudah tidak terpakai lagi maka lambat-laun hilanglah bangsa itu; hilang budi bahasa hilang derajat (darjat) diri.

 

Lihat selanjutnya...(15)

361

Manners make the man

Budi bahasa yang ada pada seseorang sangat penting dan itulah yang dipandang orang.

Yang merah saga, yang kurik kundi; yang indah bahasa, yang baik budi

Remember that manners make the man. You'll be judged on how to behave, not on what you like, whe you come from,or how much money you make in a year.

Ingat yang merah saga, yang kurik kundi; yang indah bahasa, yang baik budi. Kita akan dinilai dari segi tingkah laku, buka rupa, asal usul, atau jumlah pendapatan kita.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(10)

Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
   2. pekat berkenaan bahasa, sebutan dan sebagainyaDah dok Ko Lompo dah sepuloh taon lorat Pineng dia dok piau situ lah.[dAh do k lom.po dAh s«.pu.loh tAon l.ÒAt pi.neN di.jA do pi.jAw si.tu lAh]Tinggal di Kuala Lumpur sudah sepuluh tahun loghat Pulau Pinangnya masih pekat lagi.
lantak[lAn.tA/]kata kerjamakan (bahasa kasar).Apa hampa dok lantak tu?[A.pA hAm.pA do/ lAn.tA/ tu]Apa kamu semua sedang makan tu?
nenen[nE.nEn]kata namasusu, merujuk kepada bahasa percakapan dengan kanak-kanakCek dok teriaq ni nak nenen ka?[tSE do t«.Òi.jA)Ö ni nA nE.nEn kA]Awak menangis hendak susu ke?
sakai[sA.kAj]kata kerjamengetuk bahagian atas kepala seseorang dengan menggunakan kelima-lima buku jari; sekehPasai dia tak buleh jawap, cekgu bahasa Inggeris sakai kepala dia.[pA.sAj di.jA tA bu.leh dZA.wAp tSE.gu bA.hA.sA iN.g«.ris sA.kAj k«.pA.lA di.jA]Dia tidak boleh menjawab, guru bahasa Inggeris sakai kepalanya.

Kembali ke atas