Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata bahasa

Puisi
 

Apa dijual apa dibeli,
     Mari sukat gantang Ali;
Bahasa tak boleh dijual beli,
     Dari hidup sampai mati.


Lihat selanjutnya...(34)
Peribahasa

Hilang bahasa lenyap bangsa.

Bermaksud :

Apabila sesuatu bahasa itu sudah tidak terpakai lagi maka lambat-laun hilanglah bangsa itu; hilang budi bahasa hilang derajat (darjat) diri.

 

Lihat selanjutnya...(15)

361

Manners make the man

Budi bahasa yang ada pada seseorang sangat penting dan itulah yang dipandang orang.

Yang merah saga, yang kurik kundi; yang indah bahasa, yang baik budi

Remember that manners make the man. You'll be judged on how to behave, not on what you like, whe you come from,or how much money you make in a year.

Ingat yang merah saga, yang kurik kundi; yang indah bahasa, yang baik budi. Kita akan dinilai dari segi tingkah laku, buka rupa, asal usul, atau jumlah pendapatan kita.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(10)

Kamus Bahasa Inggeris

KataTakrifSumber
kindredadj 1. related, serumpun: English, Dutch and other ~ languages, bahasa Inggeris, bahasa Belanda, dan bahasa-bahasa lain yg serumpun; 2. similar, serupa, sama: rain, snow and ~ phenomena, hujan, salji dan feKamus Inggeris-Melayu Dewan
Latinadj 1. (of language) bahasa Latin; (of verse, inscription, etc) Latin: ~-based languages, bahasa-bahasa yg berasaskan bahasa Latin; the teacher set the class a ~ prose, guru itu menyuruh murid-muridnya membuat prosa Latin; 2. (of race, peoples, etc) bangsa Latin; (rel to their characteristics) spt + approp n orang Latin: the ~ nations are found in Southern Europe, bangsa-bangsa Latin terdapat di Eropah Selatan; a person with a ~ temperament, orang yg tabiatnya spt tabiat orang Latin; ~ looks, wajah yg spt wajah orang Latin;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
Latinadj 1. (of language) bahasa Latin; (of verse, inscription, etc) Latin: ~-based languages, bahasa-bahasa yg berasaskan bahasa Latin; the teacher set the class a ~ prose, guru itu menyuruh murid-muridnya membuat prosa Latin; 2. (of race, peoples, etc) bangsa Latin; (rel to their characteristics) spt + approp n orang Latin: the ~ nations are found in Southern Europe, bangsa-bangsa Latin terdapat di Eropah Selatan; a person with a ~ temperament, orang yg tabiatnya spt tabiat orang Latin; ~ looks, wajah yg spt wajah orang Latin;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
Romancen bahasa-bahasa Romawi.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
Romanceadj Romawi: ~ languages, bahasa-bahasa Romawi;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
eageradj 1. enthusiastic, /amat, sangat, sungguh/ berminat: an ~ student of foreign languages, pelajar yg sangat berminat mempelajari bahasa-bahasa asing; 2. impatiently desirous, ingin /sekali, benar/, sangat ingin, berhasrat benar: the team is ~ to win, pasukan itu ingin sekali hendak menang; ~ for success, ingin sekali mencapai kejayaan; 3. (of eyes, glance) penuh /minat, hasrat/: she pretended not to notice the man’s ~ glance, dia berpura-pura tdk melihat kerlingan penuh hasrat lelaki itu; his ~ eyes devoured the food on the table, matanya yg penuh hasrat itu seolah-seolah menelan makanan yg terhidang di meja; 4. (of embrace) penuh rindu dendam.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
languagen bahasa: the French ~, bahasa Perancis; the ~ of love, bahasa cinta; technical ~, bahasa teknikal; the poet’s beautiful ~, bahasa puisi yg indah; he has a great command of the ~, dia mempunyai kemahiran yg tinggi dlm bahasa itu; I will not allow bad ~ in my class, saya tdk akan membenarkan bahasa kasar digunakan dlm kelas saya; animals have their own ~, binatang mempunyai bahasanya sendiri;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
languagen bahasa: the French ~, bahasa Perancis; the ~ of love, bahasa cinta; technical ~, bahasa teknikal; the poet’s beautiful ~, bahasa puisi yg indah; he has a great command of the ~, dia mempunyai kemahiran yg tinggi dlm bahasa itu; I will not allow bad ~ in my class, saya tdk akan membenarkan bahasa kasar digunakan dlm kelas saya; animals have their own ~, binatang mempunyai bahasanya sendiri;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
lingon (colloq) bahasa: I don’t understand the local ~, saya tdk faham bahasa daerah di sini; technical ~, bahasa teknikal; commercial ~, bahasa perdagangan.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
courteousadj penuh /budi bahasa, adab, sopan-santun/; (of person) berbudi bahasa, beradab, bersopan-santun: a ~ welcome, sambutan yg penuh budi bahasa; they were ~ to me, mereka berbudi bahasa thdp saya.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
12345678910...

Kembali ke atas