Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ba.ki] | باقي

Definisi : Ar kekal: Tuhan yg ~;®baqa. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ba.ki] | باقي

Definisi : 1. lebihan drpd sesuatu yg telah digunakan: ~ santan itu dicampurkan kemudian;2. jumlah yg tinggal (setelah ditolak); saki-~ yg masih ada lagi;berbaki mempunyai baki, berlebih: gajinya yg tiga puluh ringgit akan ~ lima belas kalau ia mengansur hutang. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ba.ki] | باقي

Definisi : IB dulang, talam. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ba.ki] | باقي

Definisi : apa-apa yg tinggal setelah dibahagikan; lebih: Wang yg diberikan oleh ayah semalam masih ada ~nya 15 sen. berbaki ada bakinya; berlebih: Wang saya ~ RM20.00 sesudah membayar hutang. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata baki


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ลูกคนเล็กฉันกิน Ibu melecek pisang rebus lalu menyuap­ kannya ke mulut anak kecil saya. บดขยี้ [-kayi  :] ก melanyak: ทหาร เหล ่ านั้ นบดขยี้ สมุนตาลีบันที่ หลงเหลือที่ เขาเฮรัต Tentera itu melanyak saki baki pe­ngi­ kut Taliban di pergunu­ngan Herat. บดบัง [-ba] ก melindungi, menutu- pi: หมอกควันที่ หนาทึบจากภูเขาไฟนั้ นบดบัง ดวงอาทิตย ์ Asap yang tebal dari gunung berapi itu melindungi matahari. บท [bot ki:a]น kesan sam­pingan ผลงาน [-a:]น hasil kerja ผลพลอยได ้ [-pl:ydai] น keluaran sampingan, hasil sampingan ผลลัพธ ์ [-lap] น 1 (บวก) jumlah 2(ลบ) baki 3 (คูณ หาร) hasil ผละ [pla] ก meninggalkan sesuatu dengan tiba-tiba: ผู ้ ช ่ วยเลขานุการผละไปจาก การประชุมเมื่ อสักครู ่ นี้ Penolong setiausaha telah meninggalkan mesyuarat dengan tiba-tiba. ผลัก
Kamus Thai 2.indb
berke­cuali 2 mungkin: เขาคงถูก Dia mungkin betul. = คงจะ คงกระพัน [-krapan] ว kebal คงแก ่ เรียน [-kε:rian] ว berpengeta- huan luas คงจะ [-ca] ดู คง 2 คงคลัง [-kla] ว baki wang คงทน [-ton] ว tahan lama: แบตเตอรี่ นี้ คงทน Bateri ini tahan lama. คงที่ [-ti:  ] ว tidak berubah: ระด ั บน ้ ำคงที่ Paras air tidak berubah. คงไว ้ น mata wang: การซื้ อขาย หุ ้ นในตลาดหุ ้ นกระทำโดยใช ้ เงินตราต ่ างประเทศ Perniagaan di pasaran saham dilaku- kan dengan menggunakan mata wang asing. เงินทอน [-t:n] น wang baki: เจ ้ าของ ร ้ านคืนเงินทอนให ้ แก ่ ผู ้ ซื้ อ Pekedai itu me- mulangkan wang baki kepada pem- beli. เงินปลีก [-pli:  k] น duit kecil, duit
Kamus Thai 2.indb
itu melabuhkan sauhnya di pelabuhan. ทอดแห [t:thε:] ก menebar jala, men- jala: ชาวบ ้ านกำลังทอดแหในคลอง Orang kampung sedang menebar jala di su­ ngai itu. ทอนเงิน [t:nn] ก memulangkan baki wang: พนักงานขายทอนเงินให ้ แก ่ ลูกค ้ า Jurujual sedang memulangkan baki wang kepada pelanggannya. ท ่ อน [t:n] น 1 bahagian: ท ่ อนหางของ ปลานั้ นให ้ แมว Bahagian ekor ikan itu ทอง ท ่ อน Kamus Thai 2.indb
Kamus Thai 2.indb
น putih เศษ [se:t] น 1 (ส ่ วนที่ เหลือ) sisa 2 (ส ่ วน ปลีกย ่ อยหรือส ่ วนย ่ อย) reja 3 (ส ่ วนที่ เหลือจาก การหาร) baki ว 4 (สิ่ งที่ เกินเลยจากจำนวนเต็ม) lebih เศษกระดาษ [-krada:t] น reja kertas เศษผ ้ า [-pa] น reja kain เศษสตางค ์ [-sata:ng] น duit kecil เศษส ่ วน [-su

Kembali ke atas