Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ba.ngar] | باڠر

Definisi : busuk (bau longkang dll); busuk ~ sangat busuk. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ba.ngar] | باڠر

Definisi : ; hingar-~ hingar bingar; ® hingar. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ba.ngar] | باڠر

Definisi : busuk: busuk ~ sangat busuk. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata bangar


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
34 AM ค 66 nya dengan santan. คลุกคลี [-kli:] ก bergaul: อย ่ าไปคลุกคลี ก ั บคนเลว ๆ Jangan bergaul dengan orang jahat. คลุ ้ ง [klu] ก berbau busuk bangar: เนื้ อเน ่ าส ่ งกลิ่ นคลุ ้ ง Daging yang rosak ber- bau busuk bangar. คลุม [klum] ก 1 menutupi, menye- lubungi: เขาคลุมศพด ้ วยผ ้ า Dia menutupi mayat dengan kain. 2 ดู ครอบคลุม คลุม ๆ [-klum] ว secara umum: เขาอธิบายอย ่ างคลุม ๆ
Kamus Thai 2.indb
mengacukan senapangnya ke arah kami. จองหอง [c:h:] ว sombong: ฉันไม ่ ชอบเขาเพราะเขาจองหองมาก Saya tidak suka padanya kerana dia sangat sombong. จอแจ [c:cε:] ว hingar-bingar, hi­ ngar-bangar, hiruk-pikuk, bising, ri- uh-rendah: บรรยากาศที่ ตลาดนั้ นจอแจมาก Keadaan di pasar itu hingar-bingar. จอด [c:t] ก 1 (พาหนะบนบก) berhenti: ตำรวจเรียกรถตู ้ คันนั้ นให ้ จอดเพื่ อตรวจ Polis

Kembali ke atas