10.1.102.46

Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata banyak bahagiannya

Juga ditemukan dalam:


Kamus Sains

Kamus Sains.indb
Nama piawai bagi kayu Shorea albida daripada famili Dipterocarpaceae. Spe- sies ini menghasilkan dua kumpulan kayu balak yang berbeza dari segi berat, iaitu alan batu dan alan bunga. Kayu alan banyak terdapat di hutan paya gam - but di Sarawak. (HUT) alan batu (alan batu) Nama dagang Shorea albida yang lebih berat. Nama tempatan di Sarawak termasuk empenit, meraka, meraka alan, sengawang merah jambu jika terdapat aldehid. Aldehid juga menurunkan larutan argentum nitrat berammonia dan larutan Fehling. Contoh aldehid ialah metanal, etanal, propana dan butana. (KIM) aldicarb (aldikarb) Ramuan aktif insektisid yang banyak digunakan sebagai nematisid. Nama kimianya ialah 2-metil-2-(metiltio)propionaldehid-0-metil-karbamoiloksim. (BIO) aldol (aldol) 1. Sebatian organik yang mempunyai satu kumpulan hidroksil dan satu kum- pulan aldehid

Kembali ke atas