Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata base table


Kamus Sains

Kamus Sains.indb
mendapatkan hasil jumlah. Contohnya, 4, 7, dan 9 dalam 4 + 7 + 9 = 20. (KOM, MAT) addition item (butiran tambah) Butiran baharu yang ditambah pada fail yang sedia ada. (KOM) addition table (jadual penambahan) Jadual sifir yang mengandungi hasil jumlah dua nombor. Jadual ini digunakan oleh atur cara komputer untuk mencari hasil jumlah dua nombor melalui pene- adamantoblast addition table Kamus Sains.indb 18 7/8/08 11:45:21 AM 19 litian pemetaan jadual berbanding dengan cara pencampuran biasa. (KOM) additional first year allowance (elaun tambahan tahun pertama) Pelupusan

Kembali ke atas