Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ba.tal] | بطل

Definisi : 1. tidak sah, tidak berlaku lagi, mansuh: sah ~ terserah pd lembaga; kerana dia tersentuh suaminya, air sembahyangnya ~; 2. tidak jadi, gagal, tidak berhasil: niatnya hendak pulang ~ kerana kematian anaknya; 3. tidak sah diperlakukan, tidak laku lagi (bkn cek, tiket, dsb);membatalkan 1. menyatakan tidak sah (berlaku lagi): Parlimen berhak ~ undangundang; 2. meniadakan, menggagalkan, mengurungkan: Amerika Syarikat ~ bantuannya kpd negara-negara yg prokomunis;terbatal dibatalkan: perjanjian itu dianggap tidak sah atau ~ jika syarat-syarat yg ditetapkan tidak dipatuhi;pembatalan perihal (tindakan, perbuatan, dsb) membatalkan: Parlimen menyetujui ~ undang-undang itu; pembatal (sesuatu) yg membatalkan; kuasa ~ kuasa yg membatalkan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ba.tal] | بطل

Definisi : 1 tidak diakui sah; tidak berlaku lagi: Jika orang yg sedang berpuasa menghisap rokok, maka ~lah puasanya. 2 tidak jadi diteruskan; tidak berhasil; gagal: Cita-citanya hendak mendaki Gunung Tahan ~ kerana musim tengkujuh. membatalkan 1 menyebabkan jadi batal: Ali, cuba awak sebut perkara-perkara yg ~ puasa. 2 menyatakan tidak sah atau tidak berlaku lagi; memansuhkan: Hanya parlimen saja yg boleh ~ sesuatu undang-undang. 3 menyatakan tidak jadi diteruskan; membuat supaya tidak jadi: Amerika telah ~ bantuannya kpd negara-negara yg bermusuh dgnnya. terbatal sudah batal atau dibatalkan: Kontrak itu ~ jika syarat-syaratnya tidak dipatuhi. pembatalan hal atau perbuatan membatalkan. pembatal sesuatu yg membatalkan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata batal


Kamus Bahasa Inggeris

KataTakrifSumber
nulladj 1. esp ~ and void, invalid, batal dan tak sah: the contract is ~ and void, kontrak itu batal dan tak sah; 2. (math) nol: ~ set, set nol.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
irrevocableadj a. that cannot be revoked, tdk boleh ditarik balik; (leg.) tak boleh batal; (econ) tak boleh mansuh: the decision is ~, keputusan itu tdk boleh ditarik balik; laws that are ~, undang-undang yg tak boleh batal; ~ letter of credit, surat kredit tak boleh mansuh; b. that cannot be changed, tdk boleh diubah: an~ course of action, cara bertindak yg tdk boleh diubah.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
no-balln batal bola.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
voidableadj (of contract etc) boleh batal.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
service13. set of dishes etc, set: a silver tea ~, set teh perak; a porcelain dinner ~, set makan malam porselin; 14. (tennis, badminton, etc) servis: his first ~ was a fault, servis pertamanya batal;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
faultn 1. responsibility for st wrong, kesalahan: it is not our ~, itu bukan kesalahan kami; 2. mistake, kesalahan, kesilapan: several ~s in the document, beberapa kesilapan pd dokumen itu; a ~ in the installation of the cable, kesilapan dlm pemasangan kabel; she finds ~ with everything I do, dia mencari kesilapan thdp apa saja yg saya lakukan; 3. defect, kerosakan, kecacatan; (electr) kerosakan: there is a ~ in the fabric, terdapat kecacatan pd kain itu; an electrical ~ in the motor, kerosakan elektrik pd motor; 4. failing, kelemahan: to like so. in spite of all his ~s, menyukai sso tanpa mengira semua kelemahannya; 5. (geol) gelinciran, sesar; 6. (in badminton, tennis) salah, batal: double ~, salah dua kali;Kamus Inggeris-Melayu Dewan

Kembali ke atas