Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ba.yi] | بايي

Definisi : anak kecil yg baru dilahirkan; ~ biru bayi yg dilahirkan dgn keadaan kulitnya yg kebiruan akibat kekurangan oksigen dlm darah, biasanya berpunca drpd masalah jantung; ~ tabung uji bayi yg lahir hasil drpd persenyawaan di luar tubuh dlm tabung uji. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ba.yi] | بايي

Definisi : Br babi. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata bayi


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
susu getah. บัดซบ [batsop]ว betul, sungguh, amat, sangat: คำพูดของเขาแสดงให ้ เห็นว ่ าเขาเป็นคน โง ่ บัดซบ Tutur katanya menunjukkan dia seorang yang bodoh betul. การทิ้ งทารก เป็นการกระทำที่ เลวบัดซบ Membuang bayi merupakan perbuatan yang amat keji. บ ่ อย บัดซบ Kamus Thai 2.indb 219 4/15/2008 11:09:09 AM บ 220 บัดสี [batsi  :] ว memalukan, mengaib- kan padang pasir. ผจญภัย [-pai] ก mengembara: เขาผจญภัยไปจนถึงชายแดนประเทศจีน Dia mengembara sehingga ke sempadan China. ผด [pot] น ruam: คุณแม ่ ทั้ งหลายต ้ อง ระวังลูกเล็ก ๆ จากการเป็นผด Para ibu mesti menjaga bayi mereka daripada terke­na ruam. = ผื่ น ผดุง [padu] ก menegakkan: ศาลต ้ อง ผดุงไว ้ ซึ่ งความยุติธรรม Mahkamah mesti menegakkan keadilan. ผดุงครรภ ์ [-kan] น bidan ผนวก [panuak] ก
Kamus Thai 2.indb
universiti pergi melancong ke Amerika. ท ้ อง [t:] น perut ท ้ องขึ้ น [-kn] น (perut) kembung: ทารกนั้ นร ้ องไห ้ เพราะท ้ องขึ ้ น Bayi itu me­ nangis kerana kembung. ท ้ องตลาด [-tala:t] น pasaran: หนังสือ ที่ นักเขียนคนนั ้ นแต ่ งมีในท ้ องตลาดแล ้ ว Buku yang ditulis oleh penulis itu sudah dapat me­neka dengan tepat akan keputusan pertandingan bola sepak itu. ท ้ าย [ta:y] น bahagian belakang ทายาท [ta:ya:t] น waris, pewaris ทารก [ta:rok] น bayi ทารุณ [ta:run] ว kejam, zalim: ไม ่ มีใคร เลยที่ ชอบการกระทำที่ ทารุณ Tidak ada sesia­ pa pun yang suka perbuatan kejam. ทารุณกรรม [-nakam] น penderaan ทาส [ta:t] น hamba
Kamus Thai 2.indb
beransur-ansur, beransur: ท ้ องฟ ้ าค ่ อย ๆ สว ่ างข ึ้ น Langit beransur-ansur cerah. 4 berhati-hati: เขาค ่ อย ๆ วางเด็กลงบนเตียง Dia meletakkan bayi di atas katil de­ ngan berhati-hati. ค ่ อย 2 [k:y] สัน barulah: ทำงานให ้ เสร็จ ก ่ อนแล ้ วค ่ อยไปซื้ อของ Selesaikan kerja da- hulu ก memujuk: เขาง ้ อแม ่ ของเขาเพื่ อ ให ้ ได ้ เงินมา Dia memujuk ibunya untuk mendapatkan wang. งอก [:k] ก tumbuh: ผมเด็กทารกคนนี้ เริ่ มงอกหล ั งจากโกน Rambut bayi itu mula tumbuh selepas dicukur. งอกงาม [-a:m] ก menyubur: กุหลาบ ที่ หน ้ าบ ้ านงอกงาม Pokok bunga ros di depan rumah menyubur. งอกเงย [-:i] ก bertambah: เงินฝาก
Kamus Thai 2.indb
batu kapur 2 (ฟัน) plak หินอ ่ อน [-:n] น batu marmar หิมะ [hima] น salji, salju หิว [hi  w] ก lapar: ทารกคนนั้ นร ้ องไห ้ เพราะหิว Bayi itu menangis kerana lapar. หิ ้ ว [hi  w] ก membimbit: ชาวสวนคนนั้ นหิ้ ว ตะกร ้ าผลไม ้ ด ้ วยมือขวาของเขา Pekebun itu mem­bimbit raga buah-buahan dengan

Kembali ke atas