Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ba.yi] | بايي

Definisi : anak kecil yg baru dilahirkan; ~ biru bayi yg dilahirkan dgn keadaan kulitnya yg kebiruan akibat kekurangan oksigen dlm darah, biasanya berpunca drpd masalah jantung; ~ tabung uji bayi yg lahir hasil drpd persenyawaan di luar tubuh dlm tabung uji. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ba.yi] | بايي

Definisi : Br babi. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ba.yi] | بايي

Definisi : anak kecil yg baru dilahirkan. ~ biru bayi yg dilahirkan dgn keadaan kulitnya yg kebiruan akibat kekurangan oksigen dlm darah, biasanya berpunca drpd masalah jantung. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata bayi


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
susu getah. บัดซบ [batsop]ว betul, sungguh, amat, sangat: คำพูดของเขาแสดงให ้ เห็นว ่ าเขาเป็นคน โง ่ บัดซบ Tutur katanya menunjukkan dia seorang yang bodoh betul. การทิ้ งทารก เป็นการกระทำที่ เลวบัดซบ Membuang bayi merupakan perbuatan yang amat keji. บ ่ อย บัดซบ Kamus Thai 2.indb 219 4/15/2008 11:09:09 AM บ 220 บัดสี [batsi  :] ว memalukan, mengaib- kan padang pasir. ผจญภัย [-pai] ก mengembara: เขาผจญภัยไปจนถึงชายแดนประเทศจีน Dia mengembara sehingga ke sempadan China. ผด [pot] น ruam: คุณแม ่ ทั้ งหลายต ้ อง ระวังลูกเล็ก ๆ จากการเป็นผด Para ibu mesti menjaga bayi mereka daripada terke­na ruam. = ผื่ น ผดุง [padu] ก menegakkan: ศาลต ้ อง ผดุงไว ้ ซึ่ งความยุติธรรม Mahkamah mesti menegakkan keadilan. ผดุงครรภ ์ [-kan] น bidan ผนวก [panuak] ก
Kamus Thai 2.indb
universiti pergi melancong ke Amerika. ท ้ อง [t:] น perut ท ้ องขึ้ น [-kn] น (perut) kembung: ทารกนั้ นร ้ องไห ้ เพราะท ้ องขึ ้ น Bayi itu me­ nangis kerana kembung. ท ้ องตลาด [-tala:t] น pasaran: หนังสือ ที่ นักเขียนคนนั ้ นแต ่ งมีในท ้ องตลาดแล ้ ว Buku yang ditulis oleh penulis itu sudah dapat me­neka dengan tepat akan keputusan pertandingan bola sepak itu. ท ้ าย [ta:y] น bahagian belakang ทายาท [ta:ya:t] น waris, pewaris ทารก [ta:rok] น bayi ทารุณ [ta:run] ว kejam, zalim: ไม ่ มีใคร เลยที่ ชอบการกระทำที่ ทารุณ Tidak ada sesia­ pa pun yang suka perbuatan kejam. ทารุณกรรม [-nakam] น penderaan ทาส [ta:t] น hamba
Kamus Thai 2.indb
beransur-ansur, beransur: ท ้ องฟ ้ าค ่ อย ๆ สว ่ างข ึ้ น Langit beransur-ansur cerah. 4 berhati-hati: เขาค ่ อย ๆ วางเด็กลงบนเตียง Dia meletakkan bayi di atas katil de­ ngan berhati-hati. ค ่ อย 2 [k:y] สัน barulah: ทำงานให ้ เสร็จ ก ่ อนแล ้ วค ่ อยไปซื้ อของ Selesaikan kerja da- hulu ก memujuk: เขาง ้ อแม ่ ของเขาเพื่ อ ให ้ ได ้ เงินมา Dia memujuk ibunya untuk mendapatkan wang. งอก [:k] ก tumbuh: ผมเด็กทารกคนนี้ เริ่ มงอกหล ั งจากโกน Rambut bayi itu mula tumbuh selepas dicukur. งอกงาม [-a:m] ก menyubur: กุหลาบ ที่ หน ้ าบ ้ านงอกงาม Pokok bunga ros di depan rumah menyubur. งอกเงย [-:i] ก bertambah: เงินฝาก
Kamus Thai 2.indb
batu kapur 2 (ฟัน) plak หินอ ่ อน [-:n] น batu marmar หิมะ [hima] น salji, salju หิว [hi  w] ก lapar: ทารกคนนั้ นร ้ องไห ้ เพราะหิว Bayi itu menangis kerana lapar. หิ ้ ว [hi  w] ก membimbit: ชาวสวนคนนั้ นหิ้ ว ตะกร ้ าผลไม ้ ด ้ วยมือขวาของเขา Pekebun itu mem­bimbit raga buah-buahan dengan

Kembali ke atas