Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : 1. muda; muda ~ sangat muda (muda remaja); 2. pemuda; 3. golongan muda secara keseluruhannya (baik lelaki mahupun wanita), pemuda dan pemudi: kelab ~. (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : orang yg sudah akil baligh tetapi belum tua lagi; orang muda; pemuda atau pemudi: Persatuan Kelab ~ Malaysia. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata belia


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
่ นที่ ว ่ างงานอยู ่ ตลอดเ สวม สอด Kamus Thai 2.indb 366 4/15/2008 11:12:42 AM ส 367 วลา Polis sentiasa mengawasi gerak- geri para belia yang menganggur. สอน [s:n] ก mengajar สอบ [s:p] ก mengambil peperiksaan, menduduki peperiksaan สอบซ ้ อม [-s:m] ก mengambil ujian, menduduki ujian สอบถาม [-ta:m] ก bertanya อ ของสารพัดชนิดจากชายแดนกัมพูชา Mereka membeli serba jenis barang dari sem- padan Kampuchea. = สารพัน สารพัน [sa:rapan] ดู สารพัด สารภาพ [sa:rapa:p] ก 1 mengaku salah: เยาวชนกลุ ่ มหนึ่งสารภาพกับกำนัน Se- kumpulan belia mengaku salah dengan สาม ั ญ สารภาพ Kamus Thai 2.indb 375 4/15/2008 11:12:51 AM ส 376 ketua kampung. 2 mencurahkan pera­ saan hati: ผู ้
Kamus Thai 2.indb
3 ยุ ่ ย [yuy] ว reput ยุ ้ ย [yu:y] ว tembam: เด็กอ ้ วนคนนั้ นแก ้ มยุ ้ ย Budak gemuk itu tembam pipinya. เยาวชน [yauwacon] น belia ยู ่ ยี ่ [yu:yi:] ว renyuk: เสื้ อเขายู ่ ยี่ เพราะ ยังไม ่ ได ้ รีด Bajunya renyuk kerana tidak bergosok. ยูง [yu:] น merak ยูโด [yu
Kamus Thai 2.indb
ke kem tahanan sebelum dihantar ke negara ketiga. ค ่ ายเยาวชน [-yauwacon] น kem be­lia: ในช ่ วงปิดภาคฤดูร ้ อนค ่ ายเยาวชนถูกจ ั ดขึ้ น ในหลาย ๆ ที่ Kem belia diadakan di be- berapa tempat pada cuti musim panas. คาดคั้ น ค ่ าย Kamus Thai 2.indb 80 4/15/2008 11:03:44 AM ค 81 ค ่

Kembali ke atas