Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata belum cukup

Puisi
 

Meranti kayulah meranti,
     Mari dirintis beri bertali;
Belum dapat belum berhenti,
     Di dalam hati berani mati.


Lihat selanjutnya...(116)
Peribahasa

Walaupun ada umpan,
     belum tentu ada ikan.

Bermaksud :

Sesuatu pekerjaan itu walaupun telah ada persediaan yang cukup tetapi belum tentu akan berhasil dengan baik.

 

Lihat selanjutnya...(4)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
่ นปัจจุบัน Ibu bapa bersungut tentang kelakuan liar remaja sekarang. บ ่ ม [bom] ก memeram: คุณยายบ ่ มกล ้ วยที่ ยัง ไม ่ สุกนั้ น Nenek memeram pisang yang belum masak itu. บรมธาตุ [brommata:t] น tulang Buddha บรมวงศานุวงศ ์ [bromwosa:nu- wo] น kerabat diraja บรมอัฐิ [bromatti] น tulang raja บรรจง [banco] ก 1 berhati-hati: เธอ บรรจงรินน ้ ribot] น konteks บริบูรณ ์ [b:ribu:n] ว 1 genap: ปีหน ้ า อายุของคุณพ ่ อครบ 70 ปีบริบูรณ ์ Pada tahun hadapan, umur ayah genap 70 tahun. 2 serba cukup: อาหารการกินที่ บ ้ านเศรษฐีคน นั้ นมีบริบูรณ ์ Bekalan makanan di rumah saudagar itu serba cukup. บริภาษ [b:ripa:t] ก mencela: เขาชอบ บริภาษคนอื่ นทั้ ง ๆ ที่ ตัวเองก็ไม ่ ดีนัก
Kamus Thai 2.indb
upacara menyampaikan pahala kepada si mati bagi penganut Buddha กรวย [kruai] น corong กรอ [kr:] ก menera: คุณยายกรอด ้ าย ก ่ อนที่ จะทอผ ้ า Nenek menera benang se- belum menenun kain. กรอก [kr:k] ก 1 (ของเหลว) menuang: เด็ก ๆ กรอกน้ำใส ่ ขวด Budak-budak me­ nuang air ke dalam botol. 2 (แบบฟอร ์ ม) mengisi: คุณสามารถกรอกใบลงทะเบียนการ เข ้ ini? กระวนกระวาย [krawonkrawa:y] ก menggelisah: คุณแม ่ กระวนกระวายคิดถึง ลูกสาวท ั ้ งสองที่ ย ั งไม ่ กล ั บมา Emak mengge- lisah terkenang akan kedua-dua orang anaknya yang belum pulang. กระวีกระวาด [krawi:krawa:t] ว gopoh-gapah, terburu-buru: เขา กระวีกระวาดออกจากห ้ องเขาไป Dia gopoh- gapah keluar dari biliknya. กระษัตริย ์ [krasat] ดู กษัตริย์ กระษัย [krasai] น (penyakit) uluran
Kamus Thai 2.indb
ายกับข ้ าวที่ ตลาดทุก ๆ เช ้ า Ibu membeli lauk di pasar setiap pagi. 4 (หนี้ ) membayar: ฉันยังไม ่ จ ่ ายค ่ าเช ่ าบ ้ านเดือนนี้ Saya belum membayar sewa rumah un­ tuk bulan ini. จ ่ ายตลาด [-tala:t] ก berbelanja di pasar จารกรรม [ca:rakam] น perisikan: เจ ้ าหน ้ าที่ การทูตของประเทศหนึ่ งถูกเนรเทศออก จากประเทศนั้ นเพราะเกี่ ี ยของ คุณแม ่ ได ้ เป็นอย ่ างดี Saya masih ingat akan pesanan ibu dengan baik. 2 mengecam: ลูกคนนั้ นยังจำหน ้ าแม ่ ของเขาไม ่ ได ้ Anak itu belum dapat mengecam wajah ibunya. จำพรรษา [-pansa:] ก beribadah di wat selama tiga bulan pada musim hujan bagi sami Buddha จำวัด [-wat] ก tidur จำศ ี ล [-si  :n] ก
Kamus Thai 2.indb
DBP. Saya berharap kamus ini akan ada edisi kedua dan edisi seterusnya yang memuatkan lebih banyak entri atau subentri, sesuai dengan keperluan pengguna. Banyak lagi kosa kata bahasa Thai yang belum dimasukkan ke dalam kamus ini sebagai entri atau subentri. Selain menjadi rujukan kepada para pelajar kedua-dua bahasa, kamus ini juga sangat bermakna bagi orang awam khususnya penutur asli bahasa langkah selanjutnya untuk menyusun pula Kamus Melayu-Thai, khusus bagi masyarakat Malaysia yang ingin mempelajari bahasa Thai. Saya percaya impaknya kepada bidang keilmuan dan perdagangan kedua-dua buah negara pastinya cukup besar. PRAKATA Kamus Thai 2.indb 8 4/15/2008 10:58:36 AM ix Semoga usaha DBP yang tidak seberapa ini akan memberikan sejuta manfaat kepada rakyat kedua-dua

Kembali ke atas