Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
masak (adjektif)
1. Dalam konteks buah
bersinonim dengan tua, matang, ranum,
Berantonim dengan muda

2. Dalam konteks daging
bersinonim dengan empuk, lembut, lunak,
Berantonim dengan mentah

2. Bersinonim dengan matang: berpengalaman, berumur, dewasa, tua,
Berantonim dengan mentah

Kata Terbitan : memasak, masakan, pemasak,

Peribahasa

Sementara menanti padi masak,
     berjagung-jagunglah dulu.

Bermaksud :

Sementara belum ada yang lebih baik, maka yang kurang baik pun baiklah dipakai dulu. (Peribahasa lain yang sama makna: Baik berjagung-jagung, sementara padi belum masak).

 

Lihat selanjutnya...(4)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
r:pk:p] ว 1 teliti: เราต ้ อง พิจารณาอย ่ างรอบคอบก ่ อนตัดสินใจเรื่ องใด เรื่ องหนึ่ ง Kita harus mempertimbang- kan dengan teliti sebelum membuat se­suatu keputusan. 2 masak-masak: เขาต ้ องคิดให ้ รอบคอบก ่ อนแต ่ งงาน Dia mes­ti berfikir masak-masak sebelum berkahwin. รอบรู ้ [-r:pru:] ว arif: คุณสนธิเป็นคนรอบรู ้ Encik Sonthi seorang yang arif
Kamus Thai 2.indb
น minyak diesel น ้ ำมันเบนซิน [-manbensin] น minyak petrol, minyak benzin น ้ ำมันพราย [-manpra:y] น minyak guna-guna, minyak senyonyong น ้ ำมันพืช [-manp:t] น minyak masak น ้ ำมันมะกอก [-manmak:k] น mi­ nyak zaiton น ้ ำมันหม ่ อง [-manm] ดู ยาหม ่ อง น ้ ำมูก [-muk] น hingus น ้ ำย ่ อย ่ นปัจจุบัน Ibu bapa bersungut tentang kelakuan liar remaja sekarang. บ ่ ม [bom] ก memeram: คุณยายบ ่ มกล ้ วยที่ ยัง ไม ่ สุกนั้ น Nenek memeram pisang yang belum masak itu. บรมธาตุ [brommata:t] น tulang Buddha บรมวงศานุวงศ ์ [bromwosa:nu- wo] น kerabat diraja บรมอัฐิ [bromatti] น tulang raja บรรจง [banco] ก 1 berhati-hati: เธอ บรรจงรินน ้
Kamus Thai 2.indb
ายกับข ้ าวที่ ตลาดทุก ๆ เช ้ า Ibu membeli lauk di pasar setiap pagi. 4 (หนี้ ) membayar: ฉันยังไม ่ จ ่ ายค ่ าเช ่ าบ ้ านเดือนนี้ Saya belum membayar sewa rumah un­ tuk bulan ini. จ ่ ายตลาด [-tala:t] ก berbelanja di pasar จารกรรม [ca:rakam] น perisikan: เจ ้ าหน ้ าที่ การทูตของประเทศหนึ่ งถูกเนรเทศออก จากประเทศนั้ นเพราะเกี่ ี ยของ คุณแม ่ ได ้ เป็นอย ่ างดี Saya masih ingat akan pesanan ibu dengan baik. 2 mengecam: ลูกคนนั้ นยังจำหน ้ าแม ่ ของเขาไม ่ ได ้ Anak itu belum dapat mengecam wajah ibunya. จำพรรษา [-pansa:] ก beribadah di wat selama tiga bulan pada musim hujan bagi sami Buddha จำวัด [-wat] ก tidur จำศ ี ล [-si  :n] ก
Kamus Thai 2.indb
upacara menyampaikan pahala kepada si mati bagi penganut Buddha กรวย [kruai] น corong กรอ [kr:] ก menera: คุณยายกรอด ้ าย ก ่ อนที่ จะทอผ ้ า Nenek menera benang se- belum menenun kain. กรอก [kr:k] ก 1 (ของเหลว) menuang: เด็ก ๆ กรอกน้ำใส ่ ขวด Budak-budak me­ nuang air ke dalam botol. 2 (แบบฟอร ์ ม) mengisi: คุณสามารถกรอกใบลงทะเบียนการ เข ้ ini? กระวนกระวาย [krawonkrawa:y] ก menggelisah: คุณแม ่ กระวนกระวายคิดถึง ลูกสาวท ั ้ งสองที่ ย ั งไม ่ กล ั บมา Emak mengge- lisah terkenang akan kedua-dua orang anaknya yang belum pulang. กระวีกระวาด [krawi:krawa:t] ว gopoh-gapah, terburu-buru: เขา กระวีกระวาดออกจากห ้ องเขาไป Dia gopoh- gapah keluar dari biliknya. กระษัตริย ์ [krasat] ดู กษัตริย์ กระษัย [krasai] น (penyakit) uluran

Kembali ke atas