Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[be.nar] | بنر

Definisi : 1 tidak salah; tidak keliru; betul: Hitungan yg dibuatnya itu ~. 2 amat; sangat, sungguh; sekali: Mahal ~ buku ini. membenarkan 1 menyatakan ia atau sah; menyungguhkan; mengakui: Ali menganggukkan kepalanya sbg tanda ~ kata-kata kawannya itu. 2 memberi izin; membolehkan: Tuan tanah itu tidak ~ sesiapa pun melintasi kawasannya. kebenaran 1 sesuatu yg benar; sesuatu yg sungguh-sungguh ada atau betul: Banyak perkara mustahil ttg atom yg telah dibuktikan ~nya dgn percubaan-percubaan sains. 2 kelulusan utk membenarkan; izin: Sebelum diadakan perundingan dgn Sultan, Belanda meminta ~ hendak membawa kapal mereka mudik ke Sungai Riau. 3 keadaan benar atau cocok dgn hal yg sesungguhnya: ~ khabar itu masih disangsikan lagi. pembenaran perbuatan atau hal membenarkan. sebenarnya 1 sebetulnya; sesungguhnya; nyatanya: ~ sudah dua tahun aku tinggal di sini. 2 memang begitulah halnya; demikianlah: ~lah yg kamu katakan itu. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata benar

Puisi
 

Kalau tuan memburu landak,
     Saya membeli batu berkati;
Kalau puan benar-benar hendak,
     Cuba-cuba meninggal laki.


Lihat selanjutnya...(34)
Peribahasa

Bulat segiling,
     pecak setapik.

Bermaksud :

Telah sepakat benar-benar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Pecak boleh dilayangkan, bulat boleh digulingkan, b. Pipih [= pecak] boleh dilayangkan, bulat boleh digulingkan). pecak = pipih.

 

Lihat selanjutnya...(57)

428

Nothing is impossible to a willing heart

Tiada apa yang mustahil bagi orang yang mempunyai tekad atau semangat untuk Berjaya.

Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih

In his heart, there is no such word as ''cannot,'', and he believes that nothing is impossible to a willing heart. True to his principle, he succeeded in his effort to tour the world on bicycle.

Perkataan 'tidak boleh' tidak wujud dalam hatinya, dan dia percaya bahawa hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Dia benar-benar buktikan pegangannya itu apabila dia berjaya menjelajah seluruh dunia dengan menunggang basikal.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(16)

Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
enyeh[E.øEh]kata adjektifmanja, mengada-ngada.Enyeh bona dio dongan atuke.[E.øEh b.nA di.j d.NAn A.to/.E]Manja benar dia dengan datuknya.
arek[A.ÄE/]kata adjektifketat, kejap, kedap.Arek bona kau ikek tali ni jang.[A.ÄE/ b.nA kAw i.ke/ tA.li ni dZAN]Ketat benar kau ikat tali ini jang.
pengot[pE.Nt]kata adjektifberkenaan cara berjalan yang terhenjut-henjut.Jaoh bona bojalan, sampai pengot kaki den.[dZAoh b.nA b.dZA.lAn sAm.pAj pE.Nt kA.ki dEn]Jauh benar berjalan, sampai tempang kaki saya.
ulet[u.let]kata adjektiflambat, perlahan biasanya berkaitan dengan tingkah laku.Ulet bona dio buek kojo, ponek den nunggue.[u.lE/ b.nA di.j bu.wE/ k.dZ p.nE/ dEn nuN.gu.E]Lambat benar dia buat kerja, penat saya menunggunya.
dengkek[dEN.kE/]kata adjektifberkenaan air yang tidak dalam, boleh nampak dasarnya, cetek, tohor.Dengkek bona ae sungai tu pareh buku lali yo.[dEN.kE/ b.nA AE su.NAj tu pA.ÄEh bu.ku lA.li j ]Cetek benar air sungai itu, paras buku lali saja.
ebe[E.bE]kata adjektifcuai.Kau ni ebe bona, jago budak pon tak buleh.[kAw ni E.bE b.nA dZA.g bu.dA/ pon tA/ bu.lEh]Kau ini cuai benar, jaga budak pun tidak boleh.
tokolap[t.k.lAp]kata adjektifsekejap, sekerlap, sepincing; sokolap, sekololap.Lotih bona badan den ni, dapek tido tokolap jadie.[l.teh b.nA dEn ni dA.pAt ti.do t.k.lAp dZA.di.E]Letih benar badan saya ini, dapat tidur sekejap jadilah.
sokolap[s.k.lAp]kata adjektifsekejap, sekerlap, sepincing; sekololap, tokolap.Lotih bona badan den ni, dapek tido sokolap jadie.[l.teh b.nA dEn ni dA.pAt ti.do s.k.lAp dZA.di.E]Letih benar badan saya ini, dapat tidur sekejap jadilah.
dobuih[d.buih]kata adjektiftidak mengenai sasaran, sipi.Bilo dio momangkah gaseng, goma bona dobuih.[bi.l di.j m.mAN.kAh gA.seN g.mA b.nA d.buih]Bila dia memangkah gasing, selalu benar tidak mengenai sasaran.
mongujai[m.Nu.dZAj]kata kerjamengagah kanak-kanak kecil.Omake, goma bona mongujai anake, sok anake kok manjo.[.mA/.E g.mA b.nA m.Nu.dZAj A.nA/.E s/ A.nA/.E k/ mAn.dZ]Emaknya, suka benar mengagah anaknya, esok anaknya kan manja.
12

Kembali ke atas