Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata benar-benar

Puisi
 

Kalau tuan memburu landak,
     Saya membeli batu berkati;
Kalau puan benar-benar hendak,
     Cuba-cuba meninggal laki.


Lihat selanjutnya...(34)
Peribahasa

Bulat segiling,
     pecak setapik.

Bermaksud :

Telah sepakat benar-benar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Pecak boleh dilayangkan, bulat boleh digulingkan, b. Pipih [= pecak] boleh dilayangkan, bulat boleh digulingkan). pecak = pipih.

 

Lihat selanjutnya...(57)

428

Nothing is impossible to a willing heart

Tiada apa yang mustahil bagi orang yang mempunyai tekad atau semangat untuk Berjaya.

Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih

In his heart, there is no such word as ''cannot,'', and he believes that nothing is impossible to a willing heart. True to his principle, he succeeded in his effort to tour the world on bicycle.

Perkataan 'tidak boleh' tidak wujud dalam hatinya, dan dia percaya bahawa hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Dia benar-benar buktikan pegangannya itu apabila dia berjaya menjelajah seluruh dunia dengan menunggang basikal.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(16)

Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
lek-lek[lE)/.lE)/]kata adjektifbenar-benar, betul-betul, sungguh-sungguh.Takdi ambo tengok lek-lek bendo tu dok ado sini.[tA/.di Am.b tE.N/ lE/.lE/ b«n.d tu do/ A.d s:i.ni]Tadi saya tengok betul-betul benda tu ada di sini.
ho[h)]kata tugaskata untuk menyatakan benar (setuju), ya, memang benar, betul.Mung ni ore royak gapo pong ho blako.[muN ni .ÄE č.jA/ g:A.p poN h))) blA.k]Kamu ni, orang kata apa pun mengiakan belaka.
sengoti[s«.N.ti]kata adjektifbetul, benar, sungguh, sahih.Aku royak ko mung ni crito sengoti, buke blawok.[A.ku Äo.jA/ k muN ni tSÄi.t s«.N.ti bu.kE blA.w/]Saya beritahu kamu ni cerita yang benar bukan bohong.
mecak[m:e.tSA)/]kata kerjateringin benar akan sesuatu, terliur.Ore tino ngide tu, mecak tengok putik paoh.[.ÄE t:i.n N:i.dE tu m:«.tSA/ tE.N/ pu.ti/ pAoh]Perempuan mengidam tu, terliur apabila melihat buah mempelam muda.
he[hE]kata tugaskata untuk mengatakan benar, setuju (secara halus).He, yo la tu, hok mung kato.[hE j lA tu h/ muN kA.t]Ya, betullah tu apa yang kamu kata.
blawok[blA.w/]kata kerjabercakap sesuatu yang tidak benar, berbohong, berdusta; pelawok.Kito ore Isle ni tok leh blawok, nati Tuhe maroh.[ki.t .ÄE is.lE ni t/ leh blA.w/ nA.ti tu.hE mA.čh]Kita orang Islam ni tak boleh berbohong, nanti Tuhan marah.
pelawok[p«.lA.w/kata adjektifbercakap sesuatu yang tidak benar, berbohong, berdusta; blawok.Mung jange dok pelawok gak ko mok pok.[muN dZA.NE do/ p«.lA.w/ gA/ k m/ p/]Kamu janganlah berbohong dengan ibu bapa.
babak II[b:A.bA/]kata adjektifberkenaan perasaan yang ingin benar akan sesuatu, kemaruk.Mung tu babak nok bini la tu dok sebok ari-ari.[muN tu b:A.bA/ n/ b:i.ni lA tu do/ s«.bo/ A.Äi.A.Äi]Kamu tu kemaruk nak beristeri la tu, asyik sebut setiap hari.
jolo[dZo.lo]kata tugaskata penegas untuk menunjukkan memang demikian halnya, sungguh, sah, benar.Jolo doh, tu ayoh Mamak ngaeh ike.[dZ.l dh tu A.jh mA.mA/ N:Aeh i.kE]Benarlah, itulah ayah Mamat peraih ikan.
laeh[lA/.eh]kata adjektiftidak bermaya, letih.Tok We napok laeh bena lo ni.[to/ wE nA.p/ lA/.eh b«.nA l: ni]Tok Wan nampak letih benar sekarang ni.
12

Kembali ke atas