Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata benar-benar

Puisi
 

Kalau tuan memburu landak,
     Saya membeli batu berkati;
Kalau puan benar-benar hendak,
     Cuba-cuba meninggal laki.


Lihat selanjutnya...(34)
Peribahasa

Bulat segiling,
     pecak setapik.

Bermaksud :

Telah sepakat benar-benar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Pecak boleh dilayangkan, bulat boleh digulingkan, b. Pipih [= pecak] boleh dilayangkan, bulat boleh digulingkan). pecak = pipih.

 

Lihat selanjutnya...(57)

428

Nothing is impossible to a willing heart

Tiada apa yang mustahil bagi orang yang mempunyai tekad atau semangat untuk Berjaya.

Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih

In his heart, there is no such word as ''cannot,'', and he believes that nothing is impossible to a willing heart. True to his principle, he succeeded in his effort to tour the world on bicycle.

Perkataan 'tidak boleh' tidak wujud dalam hatinya, dan dia percaya bahawa hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Dia benar-benar buktikan pegangannya itu apabila dia berjaya menjelajah seluruh dunia dengan menunggang basikal.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(16)

Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
ngong[NN]kata adjektifbodoh benar, dungu, tolol.Awat hang ni ngong sangat, suroh baca hurop ni pon hang tak tau.[A.wAt hAN ni NN sA.NAt su.Òoh bA.tSA hu.Òop ni pon hAN tA/ tAw]Kenapa engkau ini bodoh benar, suruh baca huruf ini pun engkau tak boleh.
tang malam[tAN mA.lAm] berkenaan tempoh masa yang lama.Amboi, dia pi tang malam, pueh aku tunggu.[Am.boj di.jA pi tAN mA.lAm puEh A.ku tuN.gu]Amboi, lama benar dia pergi, puas aku menunggunya.
torok[t.r/]kata namapusingan dalam permainan sole.Terok betoi puak tu maen, kalah sampai lima torok.[t«.Òo/ b«.toj pu.wA/ tu mAen kA.lAh sAm.pAj li.mA t.r/]Lemah benar pasukan itu bermain sole, kalah hingga lima pusingan.
pedo[pE.d]kata adjektifberkenaan melakukan sesuatu dengan berhati-hati dan cermat tetapi lambat.Tukang jam tu buat kreja pedo sunggoh.[tu.kAN dZAm tu bu.wAt kÒ«.dZA pE.d suN.goh]Tukang jam itu membuat kerja berhati-hati benar.
makngot[mA/.Nt]kata adjektifberkenaan orang yang tidak cergas atau lembab.Makngot betoi budak tu, suroh kupeh nyoq sebijik pon dekat setengah jam baru sudah?[mA/.Nt b«.toj bu.dA/ tu su.Òoh ku.pAEh ø)Ö s«.bi.dZi/ pon d«.kAt s«.t«.NAh dZAm bA.Òu su.dAh]Lembap benar budak itu, disuruh mengupas kelapa sebiji pun hampir setengah jam baru siap?
bretoh[bÒ«.toh]kata kerjabergesel, bersentuh, berlaga, berlanggar (biasanya dengan tidak sengaja).Amboi sombong sunggoh orang kaya baru tu, sampai bretoh bahu pon dia tak tegoq.[Am.boj som.bong suN.goh .ÒAN kA.jA bA.Òu tu sAm.pAj bÒ«.toh bA.hu pon di.jA tA/ t«.gâÖ]Amboi, sombong benar orang kaya baru itu, bergesel bahu pun tidak ditegurnya.

Kembali ke atas