Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata benar-benar

Puisi
 

Kalau tuan memburu landak,
     Saya membeli batu berkati;
Kalau puan benar-benar hendak,
     Cuba-cuba meninggal laki.


Lihat selanjutnya...(34)
Peribahasa

Bulat segiling,
     pecak setapik.

Bermaksud :

Telah sepakat benar-benar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Pecak boleh dilayangkan, bulat boleh digulingkan, b. Pipih [= pecak] boleh dilayangkan, bulat boleh digulingkan). pecak = pipih.

 

Lihat selanjutnya...(57)

428

Nothing is impossible to a willing heart

Tiada apa yang mustahil bagi orang yang mempunyai tekad atau semangat untuk Berjaya.

Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih

In his heart, there is no such word as ''cannot,'', and he believes that nothing is impossible to a willing heart. True to his principle, he succeeded in his effort to tour the world on bicycle.

Perkataan 'tidak boleh' tidak wujud dalam hatinya, dan dia percaya bahawa hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Dia benar-benar buktikan pegangannya itu apabila dia berjaya menjelajah seluruh dunia dengan menunggang basikal.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(16)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
rake:] น buaya จราจร [cara:c:n] น lalu lintas, trafik จริง, จริง ๆ [ci, cici] ว 1 sungguh: บ ้ านนี้ สวยจริง ๆ Rumah ini cantik sung­ guh. 2 benar-benar: พ ่ อเขารวยจริง ๆ Bapa­ nya benar-benar kaya. จริงจัง [-ca] ว bersungguh-sungguh: ลูกจ ้ างของเขาทำงานอย ่ างจริงจัง Pekerja­nya bekerja dengan bersungguh-sungguh. จริงใจ [-cai] ว ikhlas, tulus
Kamus Thai 2.indb
้ งเฟ ้ อ [-f:] ว berangin: ชายหนุ ่ มคนนั้ น เป็นคนฟุ ้ งเฟ ้ อจริง ๆ ทั้ ง ๆ ที่ พ ่ อแม ่ ของเขามิได ้ เป็นคนร่ำรวย Pemuda itu benar-benar berangin walhal ibu bapanya bukan orang yang kaya raya. ฟุ ้ งเฟื ่ อง [-fa] ก tersebar: ชื่ อเสียงของ นายกรัฐมนตรีคนนั้ นฟุ ้ งเฟื่ องไปทั่ วทั้ งเอเซีย Nama baik Perdana Menteri
Kamus Thai 2.indb
ว Penjenayah yang lengkap dengan senjata itu akhir­nya menyerah diri. ครรภ ์ [kan] น rahim ครรลอง [kanl:] น 1 jalan: ดำเนิน ไปตามครรลองที่ ถูกต ้ อง mengikuti jalan yang benar 2 cara: ครรลองประชาธิปไตย cara demokrasi ครวญ [kruan] ก meratapi: นางครวญ ถึงสามีที่ ตายไป Wanita itu meratapi ke- matian suaminya. ครวญคราง [-kra:] ก mengerang: เขาครวญครางด ้ วยความเจ็บปวด Dia me­ nge­rang ่ า อะไรจะเกิดขึ้ นสุดท ้ ายความจริงก็ต ้ องปรากฏ Walau apapun yang berlaku, akhirnya kebenaran terserlah jua. 2 kenyataan: ความฝ ั นของเขากลายเป็นความจริงแล ้ ว Im- piannya sudah menjadi kenyataan. 3 yang benar: จงพูดความจริง Bercakap­ lah yang benar. ความจำ [-cam] น ingatan: ความจำของ เด็กคนนี้ ดีมาก Ingatan budak ini sangat baik. ความจำเป็น [-campen] น keperluan: ผมไม ่ มีความจำเป็นใด ๆ ที่ จะต ้ องพบก ั

Kembali ke atas