Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata berada di

Puisi
 

Burung merpati terbang sekawan,
     Hinggap di hujung ruang seri;
Buah hati diamlah tuan,
     Bonda berada di dalam negeri.


Lihat selanjutnya...(4)
Peribahasa

Majlis di tepi air,
     merdesa di perut kenyang.

Bermaksud :

Orang yang berada dengan mudah dapat memilih apa yang diingininya. majlis = bersih; merdesa = orang pemilih makanan.

 

Lihat selanjutnya...(2)


Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
   2. perasaan takut dan seram (berada di tempat gelap atau sunyi).Bilo ambo tahu bilek ambo tu bratu, braso ra diri bulu tekok.[bi.l Am.b tA.hu bi.le/ Am.b tu bÄA.tu bÄA.s ÄA) d:i.Äi bu.lu t«.k/]Apabila saya tahu bahawa bilik saya tu berhantu, saya rasa seram dan berdiri bulu tengkok.
kehek[kE.hE/]kata kerjameluahkan sesuatu yang berada di dalam mulut.Adek kehek abih nasi hok ado dale mulok diyo.[A.dE/ kE.hE/ A.bih nA.si/ h/ A.d dA.lE mu.lo/ di.j]Adik meluahkan semua nasi yang ada di dalam mulutnya.
cotek[tS:.tE)/]kata namakedudukan yang paling tinggi dan jelas, puncak; potek.Budok jate tu dok cotek atah pohong nyo.[bu.d/ dZA.tE tu do/ tS:.tE)/ A.tAh p.hoN ø]Budak lelaki tu berada di puncak pokok kelapa.
   2. orang-orangan, orang-orang.Kaye tengoh pade tu, kalu tengok jauh srupo ore doh-doh.[kA.jE t«.Nh pA.dE tu kA.lu tE.N/ dZAoh sÄu.p .ÄE dh.dh]Orang-orangan yang berada di tengah padang tu, kalau dilihat dari jauh nampak seperti orang.
kesik[k«.si/]kata adjektifberkenaan perasaan sepi, sunyi.Diyo raso kesik kalu dok dale bilek sore.[di.j ÄA.s k«.si/ kA.lu do/ dA.lE bi.le/ s:.ÄE]Dia rasa sunyi kalau berada di dalam bilik berseorangan.
parok I[p:A.č/]kata kerjaterserempak.Maso dok dale ute takdi, ambo parok denge rima.[mA.s do/ dA.lE u.tE tA/.di Am.b p:A.č/ d«.NE Äi.mA]Semasa berada di dalam hutan tadi, saya terserempak dengan harimau.
ngiyak[N:i.jA/]kata kerjamenggerakkan badan dalam air supaya tidak tenggelam.Ambo tok brani gi tepak ae dale, pasa tok panda ngiyak.[Am.b t/ bÄA.ni gi t«.pA/ Ae dA.lE pA.sA t/ pAn.dA N:i.jA/]Saya takut berada di tempat air dalam kerana tak pandai menggerakkan badan supaya tidak tenggelam.
tembok[t:«m.b/]kata kerjaberjumpa (secara tiba-tiba), bertembung, bertemu, terjerempak.Maso dok dale ute takdi, mung tok tembok denge rima ko?[mA.s do/ dA.lE u.tE tA/.di muN t/ t«m.b/ d«.NE Äi.mA k]Semasa berada di dalam hutan tadi, kamu tak bertembung dengan harimaukah?

Kembali ke atas