Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata berahi akan


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
นรวบ ปากกระสอบข ้ าวเปลือกแล ้ วมัดด ้ วยเชือก Pe- sawah itu memunjut mulut guni padi lalu mengikatnya dengan tali. รวบยอด [-y:t] ก menjumlahkan: บริษัทจะรวบยอดบัญชีทุกสิ้ นปี Pada akhir tahun syarikat akan menjumlahkan semua pendapatannya. รวบรวม [-ruam] ก mengumpul: ชาวบ ้ าน ตำบลเมาะมาวีรวบรวมเงินบริจาคเพื่ อสร ้ าง มัสยิด Penduduk kampung Mak Mawi mengumpul wang derma untuk mem- bina masjid. รวบรัด [-rat] ก memendekkan Jarak antara kedua-dua bandar itu ialah 42 kilometer. ระยะยาว [-ya:w] น jangka panjang ระยะเวลา [-we:la:] น jangka masa: โครงการนั ้ นจะแล ้ วเสร็จในระยะเวลาหนึ่ งปี Pro- jek itu akan disiapkan dalam jangka ระแนง ระยะ Kamus Thai 2.indb 313 4/15/2008 11:12:02 AM ร 314 masa satu tahun. ระยะสั้น [-san] น jangka pendek ระยับ [rayap] ดู

Kembali ke atas