Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ber.gan.ja/] | برݢانجق

Definisi : bergerak sedikit dr tempat asal; beralih atau berengsot sedikit: Dia tidak mahu ~ dr tempat duduknya. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[ber.gan.ja/] | برݢانجق

Definisi : 1. beralih, beranjak, berengsot: dia tidak mahu ~ dr tempatnya; 2. ki berubah (pendirian dsb): dia teguh dgn pendiriannya yg lama, tidak ~ sedikit pun; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata berganjak


Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
ugoh II[u.gh] berubah, berganjak.Tiye lapu tu sikik pong toh ugoh lepah keno tepoh lori[tijE lA.pu tu si.ki/ poN t/ u.gh l«.pAh k«.n t«.poh l.Äi]Tiang lampu tu sikit pun tak berganjak selepas dilanggar lori.
degih[d:«.gih]kata kerjabergerak, berganjak, beralih kedudukan.Ambo tolok doh tapi tok degih.[Am.b t.l/ dh tA.pi t/ d:«.gih]Saya sudah tolak tapi tidak bergerak.
abih reng bersungguh-sungguh membuat sesuatu pekerjaan; abih o, abih te.Ambo tolok abih reng doh tapi tok degih.[Am.b t.l/ A.bih ÄEN dh tA.pi t/ d:«.gih]Saya sudah tolak bersungguh-sungguh tapi tidak berganjak.
keda[kE.dA]kata kerjateranjak sedikit daripada tempat duduk yang asal.Kreto tu keda aloh ko tepi parek maso blago takdi.[kÄE.t tu k:E.dA A.lh k t«.pi pA.Äe/ mA.s blA.g tA/.di]Kereta tu berganjak ke tepi parit semasa perlanggaran tadi.

Kembali ke atas