Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ber.ha.rap] | رهارڤ

Definisi : berhasrat (dan sedia menunggu) utk mendapat sesuatu atau agar terjadi (terbit dsb) sesuatu, meminta (dgn sedikit sebanyak jangkaan) supaya terjadi sesuatu: janganlah pula kamu ~ yg doktor itu dapat mengubat penyakit kamu dgn serta-merta; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ber.ha.rap] | رهارڤ

Definisi : ingin utk mendapat sesuatu atau supaya terjadi sesuatu: Ibu bapanya ~ agar dia berjaya dlm peperiksaan itu. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
harap
Kata Terbitan : berharap, mengharapkan, terharap-harap, harapan,

Peribahasa

Manusia punya asa,
     Tuhan punya kuasa.

Bermaksud :

Manusia hanya boleh berharap, tetapi Tuhan berkuasa berbuat sesuatu yang dikehendakinya. asa = harapan.

 

Lihat selanjutnya...(2)


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Tuan, betul ayat ini 'Saya berharap supaya kumpulan kuning akan menang dan mendapat tempat pertama' betulkah kata 'berharap supaya'? kerana kata' berharap' telah membawa maksud harapan dan kata 'supaya' juga membawa maksud harapan. Minta penjelasanPandangan tuan mengenai berharap dan supaya boleh diterima. Penggunaan kedua-dua perkataan tersebut menyebabkan lewah dan tidak gramatis. Ayat yang gramatis ialah "Saya berharap kumpulan kuning akan menang dan mendapat tempat pertama."Tatabahasa11.09.2013
1. Kami berharap pada tahun 2020, kami dapat melakukan banyak lagi aktiviti yang menyeronokkan. 2. Kami berharap dapat melakukan banyak lagi aktiviti yang menyeronokkan pada tahun 2020. Manakah ayat yang betul?Ayat yang betul ialah Kami berharap pada tahun 2020, kami dapat melakukan lebih banyak aktiviti yang menyeronokkan atau Kami berharap dapat melakukan lebih banyak aktiviti yang menyeronokkan pada tahun 2020.Tatabahasa06.04.2020
Apakah perbezaan antara 'harap' dan 'berharap' dari segi penggunaannya dalam ayat? Terima kasih"Berharap" bermaksud  ingin utk mendapat sesuatu atau supaya terjadi sesuatu. Contoh:  Kami berharap pada tahun 2021, kami dapat menunaikan umrah bersama-sama ahli keluarga yang lain.

"Harap" merupakan kata perintah iaitu perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah, arahan, larangan, silaan, atau permintaan. Contoh: Harap jelaskan hutangmu secepat mungkin. 
Lain-lain05.10.2020
Saya berharap sahabat karib saya dapat berkawan dengan saya selama-lamanya. Ayat ini betul?Ayat ini betul. Untuk membantu puan menyemak ayat dan membina ayat yang betul, puan boleh merujuk guru bahasa Melayu di sekolah puan. Untuk memantapkan lagi kemahiran, puan juga boleh menyemak kamus bagi mendapatkan penggunaan kata yang betul dalam konteks ayat tersebut.Tatabahasa17.05.2015
Saya berharap Jamal selalu sihat . Ayat ini betul?Ayat ini betul. Untuk membantu puan menyemak ayat dan membina ayat yang betul, puan boleh merujuk guru bahasa Melayu di sekolah puan. Untuk memantapkan lagi kemahiran, puan juga boleh menyemak kamus bagi mendapatkan penggunaan kata yang betul dalam konteks ayat tersebut.
Tatabahasa17.05.2015
saya berharap pertandingan sajak dapat digiatkan semula.saya adalah pelajar smskt yang berminat dalam bidang sastera khususnya dalam bidang puisi sajak.diharapkan agar ada pihak tertentu dapat memberi perhatian ke atas cadangan saya ini.contohnya kalau di kelantan dulu,,pihak GEMA (gabungan Penulis-Penulis Muda Kelantan )mengadakan pertandingan sajak pada setiap bulan september bagi aktiviti bulan bahasa dan sastera negara(BBSN).Dalam hal ini, sdr. boleh berhubung dengan pejabat kebudayaan negeri yang berhampiran dengan tempat tinggal sdr. bagi mendapatkan maklumat tersebut. Difahamkan pada bulan Ogos ini, pertandingan deklamasi puisi peringkat kebangsaan anjuran Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia (KPKKW)  dengan kerjasama Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia (GAPENA) akan diadakan. Sdr sdr. boleh menghubungi talian 03-26127600 (KPKKW) atau 03-21442412 (GAPENA) bagi mendapatkan keterangan lanjut tentang peraduan ini. Selamat berjaya! Terima kasih dan salam.  Lain-lain01.05.2008
Tuan, saya berharap bantuan dapat tuan berikan kepada saya. 1) memberi harus diikuti dengan penerima (lokatif) tetapi dalam kamus dewan perkataan memberi digunakan untuk benefaktif juga. Contohnya, memberi salam, memberi pinjam, dan sebagainya. Dalam definisi 'memberi' kamus pelajar edisi kedua yang ketiga pula ialah seperti yang berikut: 3 menyebabkan mendapat atau terkena sesuatu: Kita mesti berkelakuan baik dan jangan sekali-kali ~ malu kpd orang tua kita Tuan, sila bantu saya. 2) Selain itu, kata hubung 'akan tetapi' digunakan dengan salah kerana perkataan itu tidak wujud. Tolong jelaskan. 3) Dalam sebuah buku, frasa 'jus buahan' digunakan. Walaubagaimanapun, sejak kecil lagi kami belajar tentang jus buah-buahan. Dalam kamus tiada perkataan buahan kerana buah-buahan ialah kata ganda berimbuhan. Tolong saya dalam pemahaman begitu.1) Dalam buku Tatabahasa Dewan, awalan kata kerja meN- (termasuklah me- seperti dalam memberi) membentuk kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif. Sebagai kata kerja aktif transitif awalan meN- menerima objek selepasnya seperti membaca buku dan menendang bola. Kata kerja aktif tak transitif tidak memerlukan objek selepasnya, seperti ombak memutih dan adik menangis.

2) Akan tetapi ialah kata hubung untuk menyatakan hal-hal yg agak berlawanan, maka penggunaannya hendaklah disesuaikan dengan konteks ayat tersebut.

3) Frasa yang betul jus buah-buahan.
Tatabahasa08.03.2014
Assalamualaikum, Saya berharap agar dialog di bawah dapat dibetulkan. Terima kasih. Nama awak siapakah? Bagaimana rasa belajar kat sini? Nama saja Norji. Asal Kampung Pinang. Saya sekolah dekat sini. Saya seronok belajar kat sini. Kenapa seronok? Kiranya dapat menimba ilmu pengetahuan dari guru-guru yang berpengalaman. Macam guru lepas belajar daripada luar negara. Apa peranan you bila cikgu guna smartbord? Baru tau itu smartboard. Rasa macam adalah semangat sikit kan, nak belajar. Oo

Lihat Lampiran

Tatabahasa20.10.2011
Kami amat berharap agar pihak DBP dapat memberi penjelasan itu dengan kadar segera. Soalan saya, Ayat di atas sering ditemui dalam Khidmat Nasihat. Apakah golongan kata "Berharap" di situ>? Adakah sebagai kata kerja atau kata adjektif yang boleh menerima kata penguat "amat" kerana semua sedia maklum bahawa kata penguat hanya bergandingan dengan kata adjektif.1. Golongan/kelas kata bagi "berharap" dalam ayat tersebut ialah kata kerja tak transitif.
2. Golongan/kelas kata bagi "amat" dalam ayat tersebut ialah kata adverba. Sila rujuk Kamus Dewan Perdana (DBP, 2020: 74)

amat1
pgt
1 digunakan utk menguatkan kualiti tertentu yg terkandung dlm kata adjektif dan kedudukannya bebas sama ada di hadapan atau di belakang adjektif; sangat: Batuk ayah amat keras bunyinya. ♦Dia letih amat dan lapar benar sekarang.

2 digunakan utk menunjukkan darjah perbandingan yg penghabisan bagi sst kata yg mengikutinya; paling; sangat: Rancangan itu dirasakan amat baik sekali.♦Malam itu wajahnya amat tenang sekali.

adv 3 digunakan utk menegaskan maksud perbuatan yg terkandung dlm kata kerja dan kedudukannya di hadapan kata kerja tsb; sangat: Swee Ling amat mengharapkan bantuan Jalal utk mengangkat meja itu.♦Pd saat begini dia amat memerlukan sokongan anaknya itu.

Penggunaan sesuatu kata dalam ayat menentukan kelas katanya.
Tatabahasa17.05.2023
Tuan/Puan, Saya berharap agar pihak tuan dapat (1)mencadangkan buku-buku yang berkenaan tatabahasa bahasa melayu, sejarah bahasa melayu dan juga sejarah kesusasteraan melayu. Hai ini demikian kerana saya sedang menjalani pengkajian tentang penjodoh bilangan BM. Dalam skop kajian saya, saya berharap dengan bantuan korpus yang dibekalkan oleh pihak tuan, saya dapat mangkaji masa wujudnya sesuatu penjodoh bilangan atau perubahan makna sesuatu kata sehingga berfungsi sebagai penjodoh bilangan.Tetapi pengetahuan saya tentang bahasa melayu terutamanya bahasa melayu kuno atao klasik adalah lemah. Dengan ini, saya berharap dapat melalui pembacaan dapat mengetahui bagaimana pakar bahasa membezakan bahasa kuno dan moden sehingga saya dapat mencari perbezaannya dari dua peringkat ini. (2)Soalan kedua adalah tentang translasi klasik melayu dan data yang dikumpul dalam korpus. Dalam pengetahuan saya, klasik melayu lama asalnya ditulis dengan tulisan Jawi. Saya tidak pasti sama ada dalam teks asal tersebut telah mengandungi penjodoh bilangan ataupun adalah akibat ditambah oleh penterjemah untu menyesuaikan nahu bahasa melayu standard. (3)Selain itu, karya yang dikumpul dalam korpus adalah edisi lengkap atau edisi ringkas? Bantuan pihak tuan didahului dengan ribuan terima kasih.

Tuan/Puan boleh merujuk buku-buku seperti Tatabahasa Dewan Edisi Keempat oleh Nik Safiah Karim et. al; Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima oleh Asmah Haji Omar; Pelita Bahasa Melayu Penggal I - III (Edisi Baharu) oleh Zainal Abidin Ahmad (Za'ba); Ilmu Mengarang Melayu oleh Za'ba; Kitab Ilmu Bahasa Melayu oleh Za'ba, dan sebagainya. Tuan juga boleh merujuk buku-buku dalam Siri Monograf Sejarah Bahasa Melayu seperti Gaya Bahasa Sastera Melayu oleh Umar Junus; Inskripsi Melayu Sriwijaya oleh G. Coedes (disunting dan diperkenalkan oleh Asmah Haji Omar), serta buku-buku sastera lama seperti Sulalat  Al Salatin, Sejarah Melayu, buku-buku hikayat dan lain-lain. Semua buku ini adalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Maklumat dan rujukan lain mungkin boleh didapati di Pusat Dokumentasi Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

   

Lain-lain24.05.2011
12345678910...

Kembali ke atas