Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ber.hen.ti] | برهنتي

Definisi : 1. tidak bergerak (berjalan, bekerja, dll) lagi, tidak meneruskan lagi: enjin kereta itu sudah ~; di hujung jalan itu mereka ~; kereta api ini tidak ~ di Segamat; ia sudah ~ bersekolah; 2. berakhir, habis, tamat: hujan sudah ~, kita boleh pulang sekarang; orang kehilangan pun tiada ~ lagi; 3. meletakkan jawatan (pekerjaan dll), tidak menjadi ahli (pelanggan dll) lagi: dia ~ kerana ingin bertanding dlm pilihan raya umum; 4. berehat, melepaskan lelah: jika tuan hamba lelah ~ dahulu; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ber.hen.ti] | برهنتي

Definisi : 1 tidak bergerak atau tidak berjalan lagi (bkn enjin kereta dll); tidak meneruskan lagi: Bas itu ~ di hadapan rumahnya. Anaknya yg tua sudah ~ sekolah. 2 berakhir; habis; tamat: Hujan sudah ~, kita boleh pulang sekarang. 3 meletakkan jawatan atau pekerjaan; tidak menjadi ahli kesatuan dll: Dia ~ kerana dia hendak melanjutkan pelajarannya di luar negara. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
henti
Kata Terbitan : berhenti, memberhentikan, menghentikan, pemberhentian, perhentian,

Puisi
 

Ulak- ulak perahu Kuraman,
     Pulau Burung tempat berhenti;
Apa penjolok bunga di taman,
     Belum dapat belum berhenti.


Lihat selanjutnya...(36)
Peribahasa

Sudah mengilang membajak pula.

Bermaksud :

Tak berhenti-hentinya bekerja; menderita kesusahan yang tak habis-habis. mengilang = menggilang tebu untuk diambil airnya.

 

Lihat selanjutnya...(11)

112

First catch your hare

Jangan bertindak atau bersikap seolah-olah ada sesuatu yang dikehendaki itu sudah dimiliki walhal ia belum lagi menjadi kenyataan.

Burung yang terbang dipipiskan lada

Just because the big company has promises you the job, it does not mean that you can resign now and start spending money to celebrate the good news. First catch your hare . Wait until they give you an appointment letter.

Hanya kerana syarikat besar itu telah menjanjikan awak pekerjaan, tidak bermakna awak boleh berhenti kerja sekarang, dan berbelanja besar untuk meraikan berita baik itu! Usahlah burung yang terbang dipipiskan lada. Tunggu sehingga mereka memberi awak surat pelantikan.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(12)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
k] ก 1 (ตำแหน ่ ง) meletakkan jawatan: ร ั ฐมนตรีที่ ถูกกล ่ าวหาว ่ ารับสินบน ลาออกแล ้ ว Menteri yang dituduh mene­ rima rasuah telah meletakkan jawatan. 2 (การเรียน) berhenti sekolah: แดนลาออก จากโรงเรียนเพราะตามพ ่ อที่ ย ้ ายไป Daen ber- henti sekolah kerana mengikut ayah- nya berpindah. ล ่ า [la:] ก memburu: ลุงมีออกล ่ ากวางในตอน กลางคืน Pak Cik Mi น reban เลาะ [l] ก 1 (รอยเย็บ) menetas: ช ่ าง ตัดเย็บกำลังเลาะขากางเกงที่ คับตัวนั้ น Tukang jahit sedang menetas kaki seluar yang ketat itu. 2 ดู เลียบ เลิก [l:k] ก berhenti: สามีของฉันเลิกสูบ บุหรีแล ้ ว Suami saya sudah berhenti me­ rokok. เลิกล ้ ม [-lom] ดู ยกเลิก เลินเล ่ อ [lnl:] ว cuai: คนเลินเล ่ อมัก จะทำผิดพลาดบ ่ อย Orang yang
Kamus Thai 2.indb
Tragedi itu ter- jadi akibat cinta tiga segi. บังคับ [bakap] น memaksa: ตำรวจบังคับ นักซิ่ งเหล ่ านั้ นให ้ หยุดขี่ จักรยานยนต ์ Polis me- maksa para pelumba haram itu supaya berhenti menunggang motosikal. บังคับใจ [-cai] ก bersabar: ถึงแม ้ เขารู ้ สึก โกรธกับการกระทำนั้ นแต ่ เขาก็ต ้ องบังคับใจ Walaupun dia berasa geram dengan tin- dakan itu namun dia harus bersa­bar ] น surat akuan ใบลา [-la:] น surat permohonan cuti ใบสมัคร [-samak] น borang permo- honan ใบสั่ ง [-sa] น surat saman ใบสำคัญ [-samkan] น dokumen ใบสุทธิ [-sutti] น sijil berhenti se­ kolah ใบเสร็จ [-set] น resit ใบหน ้ า [-na:] น wajah ใบหุ ้ น [-hun] น sijil saham ใบ ้ [bai] ว bisu ใบ ้ ใบ ้ Kamus Thai
Kamus Thai 2.indb
จอแจ [c:cε:] ว hingar-bingar, hi­ ngar-bangar, hiruk-pikuk, bising, ri- uh-rendah: บรรยากาศที่ ตลาดนั้ นจอแจมาก Keadaan di pasar itu hingar-bingar. จอด [c:t] ก 1 (พาหนะบนบก) berhenti: ตำรวจเรียกรถตู ้ คันนั้ นให ้ จอดเพื่ อตรวจ Polis mengarahkan van itu supaya berhenti untuk diperiksa. 2 memberhentikan: คนขับรถคนนั้ นจอดรถเขาไว ้ ข ้ างทาง Peman­ du itu memberhentikan keretanya di tepi jalan. 3 (พาหนะบนบก) memarkir- kan: อาจารย ์ สมบัติจอดรถไว ้ ใต ้ ต ้
Kamus Thai 2.indb
Menghantar anaknya ke uni- versiti sehingga mendapat ijazah adalah harapannya. ความยากจน [-ya:kcon] น kemiski- nan: เด็ก ๆ ต ้ องออกจากโรงเรียนเพราะความ ยากจนของพ ่ อแม ่ Kanak-kanak itu terpak- sa berhenti sekolah kerana kemiski- nan ibu bapanya. ความยาว [-ya:u] น panjangnya: แม ่ น ้ ำไนล ์ มีความยาว 6,700 กิโลเมตร Pan- jangnya Sungai Nil ialah 6,700 kilo- meter องชายหนุ ่ มที่ มีท ่ าทางพิรุธ Po- lis sedang mengawasi pemuda yang berkelakuan mencurigakan itu. 2 me- merhatikan: เขาคอยจ ้ องรถประจำทางทุกค ั น ที่ จอด Dia memerhatikan setiap bas yang berhenti. คอยจังหวะ [-cawa] ก menunggu peluang: เส ื อต ั วน ั ้นคอยจ ั งหวะตะครุบเหยื่ อ Harimau itu menunggu peluang un- tuk menangkap mangsanya. คอยดู [-du:] ก menengok-nengok: ตอน ที่คุณพ

Kembali ke atas