Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ber.hen.ti] | برهنتي

Definisi : 1. tidak bergerak (berjalan, bekerja, dll) lagi, tidak meneruskan lagi: enjin kereta itu sudah ~; di hujung jalan itu mereka ~; kereta api ini tidak ~ di Segamat; ia sudah ~ bersekolah; 2. berakhir, habis, tamat: hujan sudah ~, kita boleh pulang sekarang; orang kehilangan pun tiada ~ lagi; 3. meletakkan jawatan (pekerjaan dll), tidak menjadi ahli (pelanggan dll) lagi: dia ~ kerana ingin bertanding dlm pilihan raya umum; 4. berehat, melepaskan lelah: jika tuan hamba lelah ~ dahulu; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ber.hen.ti] | برهنتي

Definisi : 1 tidak bergerak atau tidak berjalan lagi (bkn enjin kereta dll); tidak meneruskan lagi: Bas itu ~ di hadapan rumahnya. Anaknya yg tua sudah ~ sekolah. 2 berakhir; habis; tamat: Hujan sudah ~, kita boleh pulang sekarang. 3 meletakkan jawatan atau pekerjaan; tidak menjadi ahli kesatuan dll: Dia ~ kerana dia hendak melanjutkan pelajarannya di luar negara. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
henti
Kata Terbitan : berhenti, memberhentikan, menghentikan, pemberhentian, perhentian,

Puisi
 

Ulak- ulak perahu Kuraman,
     Pulau Burung tempat berhenti;
Apa penjolok bunga di taman,
     Belum dapat belum berhenti.


Lihat selanjutnya...(36)
Peribahasa

Sudah mengilang membajak pula.

Bermaksud :

Tak berhenti-hentinya bekerja; menderita kesusahan yang tak habis-habis. mengilang = menggilang tebu untuk diambil airnya.

 

Lihat selanjutnya...(11)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
k] ก 1 (ตำแหน ่ ง) meletakkan jawatan: ร ั ฐมนตรีที่ ถูกกล ่ าวหาว ่ ารับสินบน ลาออกแล ้ ว Menteri yang dituduh mene­ rima rasuah telah meletakkan jawatan. 2 (การเรียน) berhenti sekolah: แดนลาออก จากโรงเรียนเพราะตามพ ่ อที่ ย ้ ายไป Daen ber- henti sekolah kerana mengikut ayah- nya berpindah. ล ่ า [la:] ก memburu: ลุงมีออกล ่ ากวางในตอน กลางคืน Pak Cik Mi น reban เลาะ [l] ก 1 (รอยเย็บ) menetas: ช ่ าง ตัดเย็บกำลังเลาะขากางเกงที่ คับตัวนั้ น Tukang jahit sedang menetas kaki seluar yang ketat itu. 2 ดู เลียบ เลิก [l:k] ก berhenti: สามีของฉันเลิกสูบ บุหรีแล ้ ว Suami saya sudah berhenti me­ rokok. เลิกล ้ ม [-lom] ดู ยกเลิก เลินเล ่ อ [lnl:] ว cuai: คนเลินเล ่ อมัก จะทำผิดพลาดบ ่ อย Orang yang
Kamus Thai 2.indb
Tragedi itu ter- jadi akibat cinta tiga segi. บังคับ [bakap] น memaksa: ตำรวจบังคับ นักซิ่ งเหล ่ านั้ นให ้ หยุดขี่ จักรยานยนต ์ Polis me- maksa para pelumba haram itu supaya berhenti menunggang motosikal. บังคับใจ [-cai] ก bersabar: ถึงแม ้ เขารู ้ สึก โกรธกับการกระทำนั้ นแต ่ เขาก็ต ้ องบังคับใจ Walaupun dia berasa geram dengan tin- dakan itu namun dia harus bersa­bar ] น surat akuan ใบลา [-la:] น surat permohonan cuti ใบสมัคร [-samak] น borang permo- honan ใบสั่ ง [-sa] น surat saman ใบสำคัญ [-samkan] น dokumen ใบสุทธิ [-sutti] น sijil berhenti se­ kolah ใบเสร็จ [-set] น resit ใบหน ้ า [-na:] น wajah ใบหุ ้ น [-hun] น sijil saham ใบ ้ [bai] ว bisu ใบ ้ ใบ ้ Kamus Thai
Kamus Thai 2.indb
จอแจ [c:cε:] ว hingar-bingar, hi­ ngar-bangar, hiruk-pikuk, bising, ri- uh-rendah: บรรยากาศที่ ตลาดนั้ นจอแจมาก Keadaan di pasar itu hingar-bingar. จอด [c:t] ก 1 (พาหนะบนบก) berhenti: ตำรวจเรียกรถตู ้ คันนั้ นให ้ จอดเพื่ อตรวจ Polis mengarahkan van itu supaya berhenti untuk diperiksa. 2 memberhentikan: คนขับรถคนนั้ นจอดรถเขาไว ้ ข ้ างทาง Peman­ du itu memberhentikan keretanya di tepi jalan. 3 (พาหนะบนบก) memarkir- kan: อาจารย ์ สมบัติจอดรถไว ้ ใต ้ ต ้
Kamus Thai 2.indb
Menghantar anaknya ke uni- versiti sehingga mendapat ijazah adalah harapannya. ความยากจน [-ya:kcon] น kemiski- nan: เด็ก ๆ ต ้ องออกจากโรงเรียนเพราะความ ยากจนของพ ่ อแม ่ Kanak-kanak itu terpak- sa berhenti sekolah kerana kemiski- nan ibu bapanya. ความยาว [-ya:u] น panjangnya: แม ่ น ้ ำไนล ์ มีความยาว 6,700 กิโลเมตร Pan- jangnya Sungai Nil ialah 6,700 kilo- meter องชายหนุ ่ มที่ มีท ่ าทางพิรุธ Po- lis sedang mengawasi pemuda yang berkelakuan mencurigakan itu. 2 me- merhatikan: เขาคอยจ ้ องรถประจำทางทุกค ั น ที่ จอด Dia memerhatikan setiap bas yang berhenti. คอยจังหวะ [-cawa] ก menunggu peluang: เส ื อต ั วน ั ้นคอยจ ั งหวะตะครุบเหยื่ อ Harimau itu menunggu peluang un- tuk menangkap mangsanya. คอยดู [-du:] ก menengok-nengok: ตอน ที่คุณพ

Kembali ke atas