Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
hati (kata nama)
Bersinonim dengan batin, perasaan, jiwa, roh, emosi;,
Kata Terbitan : sehati, berhati-hati, memerhatikan, memperhatikan, perhatian, pemerhatian, pemerhati,


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
penggunaan tanda baca: a)"Diam, tolong beri perhatian semasa saya mengajar!" kata Puan Azizah. b)"Diam! Tolong beri perhatian semasa saya mengajar," kata Puan Azizah. mana yang betul?Penggunaan tanda baca yang betul ialah "Diam, tolong beri perhatian semasa saya mengajar!" kata Puan Azizah.Tatabahasa08.07.2013
Manakah ayat yang betul: 'Sila beri perhatian.' atau 'Tolong beri perhatian.'?Kedua-dua ayat tersebut boleh digunakanan.Lain-lain22.11.2018
mengapa tidak menggunakan tulisan jawi sebagai tulisan rasmi? apakah kita mesti menggunakan roman sebagai tulisan rasmi? jikalau ingin membubarkan PPSMI, perlu adanya perkataan-perkatan sendiri dalam istilah perubatan. bukannya mengadaptasi bahasa asing. saya seorang pelajar sains. dulu saya mempelajari biologi, fizik dan kimia dalam Bahasa Melayu, saya mendapati banyak istilah-istilah hanya dimelayukan, bukannya asal daripada Melayu sendiri. bagaimanakah untuk memperjuangkan Bahasa Melayu? tolong beri perhatian.

Sekiranya tulisan Jawi dijadikan tulisan rasmi sayalah antara orang yang paling gembira sekali. Saudara bagaimana? Kadang-kadang kita perlu membuka minda dan memahami bahawa sifat sesuatu bahasa itu tidak statik. Ia akan berubah mengikut perkembangan zaman. Itulah tanda bahawa bahasa itu hidup. Kalau tiada orang menggunakan bahasa, ia akan mati seperti bahasa Hawaii contohnya. Banyak istilah yang berkaitan dengan pelbagai bidang termasuklah bidang sains dan teknologi telah dimelayukan. Kalau saudara mempertikai tentang penyaduran istilah tersebut, cuba saudara berikan contoh satu perkataan dan daripada bahasa mana asal kata tersebut? Saya yakin bahawa asalnya bukan hanya daripada bahasa Inggeris sahaja. Orang Inggeris pun meminjam banyak istilah daripada bahasa lain, contohnya: algebra - B.Arab, amuck- B.Melayu, combat - B.Latin, Science - B.Latin melalui B.Perancis, Technology - B.Greek, dll. Kalau dikaji sebahagian besar kata dalam bahasa Inggeris itu dipinjam drp. bahasa lain. (Sila baca bahan yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Inggeris).

Lain-lain25.12.2008
Tuan, mengikut hukum tatabahasa dan maksud di dalam kamus, 'memberi' bermaksud menyampaikan sesuatu kepada seseorang atau melakukan perbuatan 'beri' kepada. Saya juga memaklumi bahawa 'memberi' terletak di hadapan objek bernyawa dan 'memberikan' terletak di depan objek tak bernyawa. Tetapi, bagaimana pula dengan ayat di bawah ini: "Hal ini perlu diberikan perhatian." 'Memberi' bermaksud sasaran, iaitu menyerahkan sesuatu kepada. 'Memberikan' pula bermaksud kausatif, yakni menjadikan sesuatu diberikan. Contohnya: Saya memberi emak penyapu itu bermaksud saya menyerahkan penyapu itu kepada emak, manakala saya memberikan penyapu kepada emak bermaksud saya menjadikan penyapu itu diberikan/diserahkan kepada emak. 'Memberi' menerima objek yang menjadi sasaran kepada perbuatan 'memberi', manakala 'memberikan' menerima objek yang dijadikan pemberian. Tetapi, ayat di atas, iaitu "Hal ini perlu diberikan perhatian" akan bermaksud "Hal ini perlu dijadikan pemberian kepada perhatian".Walaupun tiada kata sendi nama 'kepada', tetapi agak-agak maksud akan menjadi begini dengan kehadiran 'diberikan'. Saya kira bahawa ayat ini patut dibetulkan menjadi: "Hal ini perlu diberi perhatian". Yang menjadi sasaran untuk diberi perhatian ialah 'hal itu', bukan 'hal itu' menjadi pemberian (sesuatu yang diberikan) kepada 'perhatian'. Jadi, peraturan 'memberi - objek bernyawa, memberikan - objek tidak bernyawa' tidak boleh dipatuhi sepenuhnya. Betulkah perkiraan saya ini tuan?Ayat "Hal ini perlu diberikan perhatian" ialah ayat pasif.  "Diberikan perhatian" dipasifkan daripada "memberikan perhatian".  Ini bermakna ayat ini mengikut peraturan, iaitu akhiran kan diikuti dengan sesuatu yang tidak bernyawa. "Perhatian" ialah sesuatu yang tidak bernyawa. Jadi salah jika ditulis memberi perhatian, dan apabila dipasifkan menjadi diberi perhatian.Tatabahasa16.11.2014
Mana satu ayat yang betul: 1. Sila akui penerimaan laporan ini dengan mengisi borang yang dilampirkan.... 2. Sila beri perakuan penerimaan laporan ini dengan mengisi borang yang dilampirkan..... 3. Sila beri akuan terima laporan ini dengan mengisi borang yang dilampirkan Ingin tahu juga beza akui dan akuanAyat kedua merupakan ayat yang lebih tepat untuk digunakan.

"Sila beri perakuan penerimaan laporan ini dengan mengisi borang yang dilampirkan."

Perakuan menurut Kamus Dewan Edisi Empat ialah proses memperakukan sesuatu; 2. sesuatu yang diperakukan, saranan serta sokongan (untuk dipertimbangkan, diterima, dilaksanakan, dsb): ~-~ Kongres itu telah mendapat perhatian kerajaan;

Akuan pula ialah segala sesuatu yang diakui: ~ ini telah dibuat di hadapan majistret Mahkamah Rendah; 2. hantu jamuan (yang menolong pa­wang); orang ~ orang yang dilindungi oleh hantu jamuan (pawang yang mujarab ubat atau man­teranya);

Tatabahasa14.06.2013
Asslamualaikum, Boleh tak pihak DBP beri cadangan perkataan untuk kenderaan 'crossover'? Setakat ini, saya masih tidak jumpa artikel atau akhbar yang menggunakan istilah, semuanya hanya meminjam semula perkataan 'crossover'. Minta perhatian dan rujukan daripada pihak DBP. Terima kasih.

Kami mencadangkan penggunaan istilah kenderaan utiliti lintas (Crossover Utility Vehicle – CUV) sama seperti penggunaan istilah kenderaan utiliti sukan (Sport Utility Vehicle - SUV)

Istilah18.02.2020
beri pemahaman lengkap beserta contoh mengenai ''bijak membuat pertimbangan wajar''.

Makna pertimbangan ialah fikiran atau renungan menge­nai buruk baik dll sesuatu perkara (masalah dll), sbg dasar sesuatu keputusan (tindakan dll), timbangan, perhitungan, perhatian (pene-litian): seseorang pemberita haruslah mem-pergunakan ~ sendiri utk menilai sesebuah berita.

Lain-lain12.04.2010
Imbuhan dalam ayat aktif yang melibatkan penggunaan kata "beri" sedia maklum seperti yang berikut: Ayah memberikan hadiah itu kepada ibu. Ayah memberi ibu hadiah itu. Dalam ayat ini, imbuhan yang betul adalah jelas. Penentuannya juga mudah, iaitu berdasarkan kedudukan subjek dan objek dalam ayat. Bagaimanakah pula jika ayat pasif dibina dengan kata tersebut? Contoh: 1. Pelajar itu perlu diberi/diberikan perhatian khusus oleh guru kelasnya. 2. Kambing itu sedang diberi/diberikan makan oleh tuannya. 3. Maklumat itu diberi/diberikan kepada pihak yang bertanggungjawab. 4. Ahmad diberi/diberikan hadiah sempena ulang tahun kelahirannya. Apakah panduan yang dapat digunakan bagi menentukan imbuhan yang gramatis dalam konteks ini pula? Muhammad Qamarul Akmal bin Abd Wahab Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad Tarikh: 30.1.13Dalam buku Tatabahasa Dewan, Edisi Ketiga halaman 201, jelas menyatakan bahawa apitan di-...-kan ialah bentuk pasif bagi meN-...-kan. Ayat yang betul ialah:
1. Pelajar itu perlu diberikan perhatian khusus oleh guru kelasnya.
2. Kambing itu sedang diberikan makanan oleh tuannya.
3. Maklumat itu diberikan kepada pihak yang bertanggungjawab. 
4. Ahmad diberikan hadiah oleh ayah sempena ulang tahun kelahirannya.
Tatabahasa30.01.2013
tolong beri takrif atau definisi perkataan berikut: 1.alternatif 2. autentik 3.kesedaran kendiri 4.Ingin tahu(curiosity) 5.fokus 6. Inisiatif 7.Minda kelas Pertama 8.Pentaksiran 9.Jati diri1. Alternatif = 1. pilihan yg merupakan kemestian (keharusan); 2. satu pilihan antara dua kemungkinan.  2. Autentik bermaksud dapat dipercayai atau dijadikan pegangan, asli dan benar.  3. Kesedaran kendiri bermaksud kesedaran sendiri. 4. Ingin tahu bermaksud sifat ingin tahu.  5. Fokus bermaksud tumpuan perbincangan, perhatian dan sebagainya. 6. Inisiatif bermaksud daya usaha (tindakan dll) yg mula-mula. 7. Minda Kelas Pertama minda iaitu mempunyai minda tahap tertinggi, eksklusif dan terbaik. 8. Penaksiran bermaksud perihal mengira atau menghitung banyaknya sesuatu, menyangka, menelah, mengagak, mengira. 9. Jati diri ialah identiti.Makna16.09.2008
apakah perbezaan penggunaan dan kegunaan? apakah perbezaan mempersona dan mempersonakan? bolehkah kita guna"sampai ke" harap beliau beri penjelasan dan satu contoh

Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat penggunaan bermaksud 1.perihal(perbuatan,kegiatandll.) menggunakan sesuatu.2. Pemakaian (barang-barang, hasil perusahaan, bahan makanan,dll.). Kegunaan bermaksud 1.faedah,guna.2. yang digunakan.

 Mempesona bermaksud 1. memikat (menarik) hati, sangat menarik perhatian.Mempesonakan bermaksud mengenakan pesona.(sihir).

Kata sendi nama sampai digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk membawa maksud perihal peringkat dan had masa, waktu atau tempat. penggunaannya tidak diikuti dengan ke. Contoh: Pegawai itu berjaga sampai pagi. Anaknya belajar sampai peringkat universiti.   

Makna01.08.2008
12

Kembali ke atas