Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ber.ja.lan] | برجالن

Definisi : 1 bergerak dgn melangkahkan kaki: Tiap-tiap pagi, dia ~ ke sekolah. 2 bergerak dr satu tempat ke satu tempat: Kereta itu ~ perlahan-lahan. 3 berlangsung; berlaku: Mesyuarat itu ~ spt yg dijadualkan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
jalan (kata nama)
1. Bersinonim dengan jalan raya: lebuh, lebuh raya, laluan, lorong, jejambat, jejantas, persiaran, denai, rintisan, latisan, landasan, rua, ban,

2. Bersinonim dengan usaha: ikhtiar, kesempatan, peluang,

Kata Terbitan : berjalan, berjalan-jalan, menjalani, menjalankan, perjalanan,

Puisi
 

Berjalan kaki menuju ke paya,
     Singgah sekejap menggali cacing;
Wahai tuan saya bertanya,
     Di mana jari menyarung cincin.


Lihat selanjutnya...(66)
Peribahasa

Berjalan peliharakan kaki,
     berkata peliharakan lidah.

Bermaksud :

Hendaklah selalu beingat-ingat dalam melakukan sesuatu pekerjaan.

 

Lihat selanjutnya...(37)

446

In for a penny, in for a pound

Sesuatu pekerjaan atau tindakan yang sudah dimulakan hendaklah diteruskan sehingga sempurna maksudnya atau tercapai hasilnya.

Berjalan sampai ke batas, belayar sampai ke pulau

I begin to doubt the wisdom of my chosen course of action, but in for a penny, in for a pound. I am willing to sacrifice my money and face the risk because it is more dangerous to turn back than to go on.

Aku mula ragu-ragu akan kewajaran tindakan aku ini, tetapi berjalan sampai ke batas, belayar sampai ke pulau. Aku sanggup mengorbankan wang ringgit dan menghadapi risiko kerana lebih berbahaya jika aku berpatah balik daripada meneruskan sahaja tindakan aku itu.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(2)

Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
kese[k:E.sE]kata kerjaberjalan perlahan-lahan.Ore tuo tu kese tepi tanggo.[.ÄE tu.w tu k:E.sE t:«.pi tAN.g]Orang tua tu berjalan perlahan-lahan di tepi tangga.
derak[d:«.ÄA/]kata kerjaberjalan-jalan tanpa tujuan.Mae gi derak jok pagi takdi lagi.[mA.E gi d:«.ÄA/ dZ/ p:A.gi tA/.di lA.gi]Mail pergi berjalan-jalan sejak pagi tadi lagi.
nyedeng[ø:«.dEN]kata adjektifberkenaan gaya berjalan yang tegak mendada.Sekak jadi aska, diyo jale nyedeng.[s«.kA/ dZ:A.di As.kA di.j dZ:A.lE ø«.dEN]Sejak menjadi askar, dia berjalan mendada.
kekcok[kE/.tS/]kata adjektiftempang ketika berjalan kerana kecederaan.Ore tu jale kekcok, pasa kaki diyo sakek.[.ÄE tu dZ:A.lE kE/.tS/ pA.sA kA.ki di.j sA.ke/]Orang tu berjalan tempang kerana kakinya sakit.
liklah-liklah[li/.lAh.li/.lAh]kata kerjasentiasa berjalan-jalan (tidak duduk diam).Bakpo mung ni, liklah-liklah tok leh dok diye.[bA/.p muN ni li/.lAh.li/.lAh t/ leh do/ di.jE]Kenapa kamu ni, berjalan-jalan tak boleh duduk diam.
hongek-hongek[h.NE)/.h.NE)/]kata adjektifberkenaan berjalan yang perlahan-lahan, tidak terburu-buru, lambat-lambat.Acu tengok diyo jale tu, hongek-hongek jah.[A.tSu tE.N/ di.j dZ:A.lE tu h.NE)/.h.NE)/ dZAh]Cuba lihat dia berjalan, perlahan-lahan saja.
nyoh-nyoh[øh.øh]kata kerjaberjalan dengan cepat tanpa memandang ke kiri dan ke kanan.Ali tu nok gi mano, nyoh-nyoh tok caro ko ore.[A.li tu n/ gi m:A.n øh.øh t/ tS:A.č k .ÄE]Ali tu nak pergi ke mana, berjalan cepat tanpa menghiraukan orang.
jajak[dZA.dZA/]kata kerjaberjalan ke merata-rata tempat, menjelajah, mengembara.Seli jajak nak-nak keda sebelom diyo beli baju tu.[s«.li dZA.dZA/ nA/.nA/ k«.dA s«.b«.lom di.j b«.li bA.dZu tu]Rusli menjelajah setiap kedai sebelum beli baju tu.
lakyoh[lA/.joh]kata adjektifterhuyung-hayang.Mung pening lagi nih, jale pong lakyoh.[muN p«.niN lA.gi nih dZ:A.lE poN lA/.joh]Kau masih lagi pening ni, berjalan pun terhuyung-hayang.
brambi[bÄAm.bi]kata kerjamelakukan sesuatu dengan berhati-hati, beringat-ingat.Kalu jale male, demo keno brambi.[kA.lu dZ:A.lE mA.lE dE.m k«.n bÄAm.bi]Kalau berjalan malam kamu mesti berhati-hati.
12

Kembali ke atas